Als consument kunt u een lening aanvragen om een professioneel of persoonlijk project te financieren. U kunt dat doen bij een kredietinstelling, zoals een bank, maar ook bij een tussenpersoon, zoals een makelaar. Die tussenpersoon vergelijkt samen met u verschillende alternatieven, zodat u de lening vindt die het beste bij uw budget en wensen past. Maar welke documenten heeft u nodig om een lening aan te vragen? Meer daarover leest u in dit artikel.

Online een kredietaanvraag simuleren

Read more »

Si vous avez un prêt, vous pouvez le rembourser à tout moment avant la date prévue dans le contrat. C’est ce qu’on appelle le remboursement anticipé. Vous pouvez rembourser intégralement le solde restant ou rembourser une partie. Découvrez ce qu’est le remboursement anticipé.

Read more »

Al wie aan de slag wil als kredietbemiddelaar, moet zich inschrijven in het register van de FSMA. Maar vóór u zich kunt inschrijven, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Simuleer uw lening

Voorwaarden voor kredietbemiddelaars

Allereerst moet u uw hoofdbestuur hebben in België. U mag zowel aan de slag als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Daarnaast moet u de volgende punten in acht nemen:

  1. U moet uw beroepskennis aantonen.

Er zijn drie manieren waarop de FSMA u zal vragen om uw beroepskennis aan te tonen.

Zo moet u uw diploma tonen en een examen afleggen. Personen in contact met het publiek (PCP’s) moeten het examen enkel afleggen als ze geen diploma of attest kunnen voorleggen.

U moet ook aantonen dat u over de nodige praktijkervaring beschikt. De duurtijd hangt af van uw diploma en kan variëren van 12 tot 24 maanden voor makelaars, 6 tot 12 maanden voor verbonden agenten en niets tot 6 maanden voor agenten in een nevenfunctie. PCP’s hebben een praktische ervaring van 6 maanden nodig.

Ten slotte wordt er van u verwacht dat u zich permanent bijschoolt.

  1. U bent professioneel betrouwbaar en beschikt over de passende deskundigheid.
  2. U heeft een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verbonden agenten en subagenten hoeven deze verzekering niet af te sluiten als de kredietgever of -bemiddelaar voor wie ze optreden voor hen een dergelijke verzekering hebben afgesloten.

  1. U mag enkel samenwerken met kredietgevers die een vergunning of registratie hebben om in België actief te zijn.
  2. U bent toegetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

U moet bijdragen in de financiering van de geschillenregeling en ingaan op elk verzoek om informatie dat u in het kader van een geschillenregeling ontvangt.

  1. U moet een jaarlijkse bijdrage betalen aan de FSMA en zo bijdragen in de werkingskosten van de autoriteit.
  2. U moet de FSMA een professioneel e-mailadres bezorgen waarnaar de autoriteit alle individuelle en collectieve kennisgevingen kan sturen.

Voor een agent in een nevenfunctie gelden er soortgelijke registratie-eisen.

Specifieke voorwaarden voor rechtspersonen

Als u zich laat inschrijven als rechtspersoon, moet u de FSMA de identificatiegegevens bezorgen van alle aandeelhouders met een deelneming van meer dan 10%. U moet ook aantonen dat ze geschikt zijn om de onderneming gezond en voorzicht te beheren.