Finday respecteert uw privacy – Privacybeleid.

Uw tevredenheid is onze prioriteit. Daarom hebben we dit Privacybeleid zeer zorgvuldig opgesteld. Wij nodigen u uit om het aandachtig door te lezen.

Wij behandelen uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Ons engagement is om u een professionele service te bieden, aangepast aan uw behoeften, met respect voor en bescherming van uw privacy.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

BVBA CPE Krediet, met maatschappelijke zetel te Vredesstraat, 10 B.7030 St-Symphorien.

 1. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Het betreft een reeks mogelijke bewerkingen op persoonsgegevens van een individu. Bijvoorbeeld het verzamelen, registreren, verwerken of bewaren van klantgegevens. Ter herinnering, het Privacybeleid is niet van toepassing op bedrijven, maar op natuurlijke personen. Persoonsgegevens met betrekking tot een individu zijn gegevens die het mogelijk maken hem of haar te identificeren. Naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, identificatienummer, adres, werkgever, salaris, huwelijkse staat, burgerlijke staat of andere gegevens met betrekking tot de persoon.

BVBA CPE Krediet zal ervoor zorgen dat alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede behandeling en opvolging van uw dossier worden gebruikt.

Het verstrekken van persoonsgegevens door de klant is niet verplicht. Het is echter zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, voor BVBA CPE Krediet om uw aanvraag correct te verwerken bij afwezigheid van essentiële gegevens voor het opstellen van een klantdossier.

 1. Privacybeleid: Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, postadres, e-mailadres…

Sociaaldemografische gegevens: gezinssituatie, burgerlijke staat, …

Gegevens met betrekking tot de betaling van uw krediet: Wordt uw krediet regelmatig betaald? Is er of was er sprake van enige vertraging?

Gegevens met betrekking tot uw gedrag en surfgedrag op de websites van het bedrijf: raadpleging van informatie, simulaties van krediet, kredietaanvragen, …

Economische gegevens: uw salaris, uw roerend en onroerend vermogen, …

Gegevens betreffende onze tevredenheidsenquêtes

Gegevens verzameld via cookies: Cookies zijn een integraal onderdeel van een website en zorgen voor de goede werking ervan. Hun rollen zijn veelvoudig. Ze stellen ons in staat om uw voorkeuren en wensen te begrijpen. Ze maken het ook mogelijk om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het opstellen van statistieken.

BVBA CPE Krediet beperkt zich tot het verzamelen van informatie die nodig is voor de ‘goede vader’ behandeling van uw dossier. We verwerken nooit gevoelige gegevens zoals de gezondheidstoestand, etnische, politieke, filosofische, religieuze achtergrond van een persoon of de seksuele geaardheid van een individu.

 1. Wanneer worden uw gegevens verzameld?

Gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met een van onze agentschappen. Wanneer u onze vragen per telefoon, e-mail of per post beantwoordt. Wanneer u deelneemt aan een van onze enquêtes. Of wanneer u bepaalde velden op onze sites invult.
De gegevensverwerking is soms geautomatiseerd:

Automatisering maakt het mogelijk om een krediet te accepteren of te weigeren op basis van een algoritme. De relevante criteria zijn:

 • De leeftijd van een individu.
 • De persoonlijke context van een individu.
 • De professionele context van een individu. Bijvoorbeeld de stabiliteit van de werkgelegenheid, huidige en toekomstige inkomsten, de kwaliteit van een werkgever, …
 • Het bedrag, de duur en het doel van het gevraagde krediet
 • De garanties geboden door de kandidaat.
 • De lasten betaald door de kandidaat.
 • Het kred
  ietverleden van de kandidaat.
 1. Om welke redenen gebruikt FINDAY uw gegevens?

Een relevant en voldoende klantdossier samenstellen voor de risicobeoordeling.
Uw behoeften zo goed mogelijk beantwoorden door u de best passende producten aan te bieden.

Het opstellen van een krediet- of verzekeringscontract en zorgen voor de goede uitvoering ervan.

Beveiliging van personen en goederen.

Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes.

Het uitvoeren van statistische studies.

Optimaal beheer van het risico op geschillen of fraude.

Naleving van wetten en andere verplichtingen zoals preventie op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Reageren op elk gefundeerd verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of toezichthoudende instanties.

 1. Wat zijn de juridische grondslagen voor de verwerking van gegevens?

De Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschermt de persoonsgegevens van een individu. Wij spreken alleen over natuurlijke personen, en niet over rechtspersonen.

 1. Privacybeleid: Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

Vertrouwelijkheid is essentieel.

Finday verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming. Altijd met het doel om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen. We beoordelen uw dossier, dienen het in bij een of meerdere leningverstrekkers, bieden u een voorcontractueel aanbod en vervolgens een contract. Dit alles in overeenstemming met de geldende wetgeving en met bescherming van uw privacy. In geen geval zullen uw gegevens worden overgedragen aan een persoon of organisatie die geen deel uitmaakt van dit proces. Ons bedrijf zal bijvoorbeeld nooit uw persoonlijke gegevens aan een marketingbedrijf verkopen of overdragen.

Klantgegevens worden opgeslagen in onze CLIP-beheersoftware of in de beheerprogramma’s van onze partners. Ze worden uitsluitend gebruikt voor uw kredietaanvragen of verzekeringen.

Uw gegevens kunnen dus worden verwerkt door een of meerdere van onze partners hieronder:

Consumentenkrediet

Elantis: https://www.elantis-direct.be/nl/privacybeleid

Bpost Bank/Krefima: https://www.bpostbank.be/bpb/nl/juridische-informatie/privacyverklaring

Record Credits: https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

Alpha Credit: https://www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-notice-nl.pdf

Cofidis: https://www.cofidis.be/nl/advies/avg.html

Hypothecair krediet

Elantis: https://www.elantis-direct.be/nl/privacybeleid</
Bpost Bank/Krefima: https://www.bpostbank.be/bpb/nl/juridische-informatie/privacyverklaring

DEMETRIS: https://www.demetris.be/nl/privacy

Créafin: http://www.creafin.be/nl/over-ons

Crédimo: https://www.credimo.be/nl/disclaimer

Record Credits: https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

CKV: https://www.ckv.be/nl/privacy

EB Lease: https://www.eblease.be/uw-privacy-dealer

CFCAL: http://www.cfcal-banque.fr/web/public/accueil.aspx

Verzekeringen

Allianz: https://www.allianz.be/nl/persoonsgegevensbescherming/uw-rechten.aspx

CARDIF: http://srd.cardif.be/NL/verzekeringskrediet-wettelijke-vermeldingen.html

AXA: https://www.axa.be/ab/NL/juridisch/Pages/privacy-clausule.aspx#

Ardenne prévoyante: http://www.ardenneprevoyante.be/nl/bescherming-van-de-privacy

GENERALI: https://www.generali.be/dataprotectie.html

AEDES: https://www.aedessa.be/privacy-cookies-aedes

AFI ESCA: http://www.afi-esca.be/juridische-vermeldingen/

DELA: https://www.dela.be/nl/wettelijke-vermeldingen/privacyverklaring

AG: https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectionDocuments/PrivacyNotice_NL.pdf

NN: https://www.nn.be/nl/privacyverklaring-en-cookies

DKV: https://www.dkv.be/nl/privacy

BALOISE

: https://www.baloise.be/nl/over-baloise-insurance/juridische-bescherming/privacy.html

ELITIS: https://www.elitisprotection.be/algemene-gebruiksvoorwaarden/#gdpr

VIVIUM: https://www.vivium.be/web/particulieren/privacy

ALPHA INSURANCE: http://www.alpha-insurance.be/alpha-insurance-nl/

ALLIANZ: https://www.allianz-assistance.be/nl/privacy/

Bureau de tarification: http://www.bt-tb.be/auto/

IBIS: https://www.ibis-insurance-web.be/web/nl/

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht van bezwaar tegen directe marketing
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van alle verzamelde gegevens. Neem hiervoor direct contact met ons op via telefoon, post of e-mail: contact@finday.be

Wij zullen uw gegevens uit onze database verwijderen en u zult geen commerciële aanbiedingen meer ontvangen.

8.2 Recht op toegang tot en correctie van gegevens

U heeft uiteraard het recht om altijd toegang te hebben tot uw gegevens. U kunt ons naar eigen inzicht bevragen. Wij zullen u informeren over:

 • Het type persoonsgegevens dat wij bezitten.
 • Het doel van de gegevensverwerking.
 • De ontvangers van de gegevens.

Als uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, zullen we deze met uw toestemming wijzigen. Neem contact op met een van onze kantoren, via telefoon, post of e-mail: contact@finday.be

 1. Privacybeleid: Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

Privacy staat hoog in het vaandel.
Finday verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming. Altijd met als doel om aan uw behoeften te voldoen. We beoordelen uw dossier, dienen het in bij een of meer leningverstrekkers, stellen u een precontractueel aanbod voor en vervolgens een contract. Dit alles in overeenstemming met de geldende wetgeving en met bescherming van uw privacy. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan een persoon of organisatie die niet betrokken is bij dit proces. Ons bedrijf zou bijvoorbeeld nooit uw persoonlijke gegevens aan een marketingbedrijf verkopen of toevertrouwen.

Klantgegevens worden geregistreerd in onze CLIP-beheersoftware of in het beheerprogramma van onze partners. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van uw lening- of verzekeringsaanvragen.

Uw gegevens kunnen daarom worden verwerkt door een of meer van onze onderstaande partners:

Consumentenkrediet

Elantis: https://www.elantis.be/nl/priveleven/

Bpost Bank/Krefima: https://www.bnpparibasfortis.be/nl/public/algemene-voorwaarden

Record Credits: https://www.recordcredits.be/nl/juridische-info

Alpha Credit: https://www.alphacredit.be/nl/vertrouwelijkheid-privacy

Cofidis: https://www.cofidis.be/fr/home.html

Hypothecaire lening

Elantis: https://www.elantis.be/nl/priveleven/

Bpost Bank/Krefima: https://www.bnpparibasfortis.be/nl/public/algemene-voorwaarden

DEMETRIS: DEMETRIS

Créafin: https://www.creafin.be/nl/content/privacy

Crédimo: https://www.credimo.be/nl/privacy-policy/

Record Credits: https://www.recordcredits.be/nl/juridische-info

CKV: https://www.ckv.be/privacy

EB Lease: https://www.eblease.be/nl/download/privacy

CFCAL: https://www.cfcal-banque.fr/web/Public/mentions-legales.aspx

Verzekeringen

Allianz: https://allianz.be/nl/particulieren/bescherming-persoonsgegevens.html

CARDIF: https://bnpparibascardif.be/gegevensbescherming

AXA: https://www.axa.be/nl/privacy-cookiebeleid/privacy-clausule

Ardenne Prévoyante: https://www.axa.be/nl/privacy-cookiebeleid/privacy-clausule

GENERALI: https://www.generali.fr/donnees-personnelles/

AEDES: https://aedesgroup.be/nl/privacy-verklaring/

AFI ESCA: https://www.afi-esca.be/nl/afi-esca-en-u/de-levensloop-van-uw-contract/

DELA: https://www.dela.be/nl/juridische-informatie/privacyverklaring

AG: https://ag.be/privacy/nl

NN: https://www.nn.be/nl/privacyverklaring?_gl=1*xk29ir*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI8OX_9O7pgwMVsllBAh1FYA02EAAYASAAEgLrLPD_BwE

DKV: https://www.dkv.be/nl/privacy

Baloise: https://www.baloise.be/nl/over-ons/privacy.html

ELITIS: https://www.elantis.be/nl/priveleven/

VIVIUM: https://www.vivium.be/private-individuals/privacy

ALPHA INSURANCE: https://www.alphacredit.be/nl/content/verzekering-voorwaarden

ALLIANZ: https://allianz.be/nl/particulieren/bescherming-persoonsgegevens.html

Bureau de Tarification: http://nl.bt-tb.be/auto/index.html

IBIS: https://ibis-insurance-web.be/nl/gdpr/

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

8.1 Algemeen recht op verzet tegen direct marketing
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van alle verzamelde gegevens. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via telefoon, per post of per e-mail: contact@finday.be

We zullen uw gegevens uit onze database verwijderen en u zult dan geen commerciële voorstellen meer ontvangen.

8.2 Recht op toegang en correctie van gegevens

U heeft uiteraard het permanente recht op toegang tot uw gegevens. U heeft de vrijheid om ons op elk moment te raadplegen. Wij zullen u informeren over:

 • Het type persoonlijke gegevens in ons bezit.
 • Het doel van de gegevensverwerking.
 • De ontvangers

Als uw persoonlijke gegevens onvolledig of onjuist zijn, zullen we deze aanpassen met uw goedkeuring. Neem contact op met een van onze kantoren, telefonisch, schriftelijk of per e-mail: [contact@finday.be](mailto:contact@finday.be)

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn varieert afhankelijk van de producten die u aanvraagt en de geldende voorschriften (toezichthoudende autoriteiten, boekhoudkundige wetgeving, antiwitwaswetgeving, enz.). Ze worden nooit onnodig bewaard of langer dan nodig voor de verwerking.
Vaak worden uw gegevens gedurende 10 jaar bewaard. Maar voor een hypothecaire lening die 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar kan duren, blijven sommige gegevens 30 jaar in onze bestanden staan. Als u klant bent bij een verzekering, worden de gegevens bewaard zolang u verzekerd blijft via ons bemiddelingskantoor.

Als de klantrelatie eindigt, bewaren we doorgaans de gegevens gedurende een jaar voor de goede orde. Tenzij u anders aangeeft.

 1. Wat gebeurt er bij eventuele wijzigingen in het Privacybeleid?

We zullen u informeren over elke belangrijke wijziging.
U kunt ook altijd het Privacybeleid raadplegen op onze website cpe-credit.com of op finday.be

Onze Data Protection Officer (DPO), dat wil zeggen de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, staat volledig tot uw beschikking. contact@finday.be

 1. Klacht.

Bij ontevredenheid of misbruik van uw gegevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen:

 • Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel.
 • Per e-mail op het adres contact(at)apd-kba.be.

Reacties zijn gesloten.