! Let op, geld lenen kost ook geld !

Alles over krediet & lening - Finday ✅


Wat is een onderneming?

Een onderneming is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Een verenigingen zijn ondernemingen
Wat zijn de contractvoorwaarden?

Een verplichting kan beperkt zijn door een termijn of door een voorwaarde. Welke zijn de contractuele modaliteiten? We spreken over engagement modaliteiten.
Wat is de Ombudsdienst voor financiële diensten

Het is niet evident om naar de rechter te stappen. De drempel is vaak hoog, zeker bij kleine geschillen. Gelukkig kan Ombudsfin helpen. Veel consumenten hebben moeite om hun rechten af te dwingen, vooral als ze niet tevreden zijn over een onderneming.


Belangrijke documenten bij het afsluiten van een lening

Er zijn twee partijen betrokken bij een kredietovereenkomst: de kredietnemer en de kredietgever. Beide partijen spreken af dat ze de voorwaarden en verplichtingen in de overeenkomst zullen naleven. Maar vóór u een handtekening op papier zet, moet de kredietgever verplicht een aantal documenten met u delen. Ontdek welke dat zijn. Simuleer online uw kredietaanvraag


Wat is het primaire huwelijksstelsel?

Het primaire huwelijksstelsel bepaalt de rechten en verplichtingen van de echtgenoten. Het heeft altijd voorrang op het secundaire huwelijksstelsel, waar het echtpaar hun vermogensrechtelijke betrekkingen mee regelt.


Wat zijn onrechtmatige bedingen?

Een onrechtmatig beding is, volgens de wet, elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument. Simuleer uw lening onlineWat is een conventioneel secundair huwelijksstelsel?

Wanneer twee mensen trouwen, kunnen ze kiezen voor het wettelijke huwelijksvermogensstelsel of een conventioneel stelsel, zoals het stelsel van scheiding van goederen. Simuleer uw lening online


Wat is dat, een huwelijksstelsel?

Het huwelijk is een contract tussen twee mensen die zich in de echt verbinden. Ze gaan ermee akkoord bepaalde regels na te leven ten opzichte van elkaar en derden, zowel tijdens het huwelijk als bij de ontbinding ervan.Wanneer is een overeenkomst geldig?

Een overeenkomst is pas geldig als ze aan de wettelijke voorwaarden voldoet. In de wet vindt u vier voorwaarden. Simuleer uw lening online


Hoe vraagt u online een lening aan?

Tegenwoordig kan alles via internet. Ook een lening kunt u online aanvragen. Maar vóór u deze weg kiest, raden we u aan dit artikel te lezen. Simuleer uw lening online


Wat is de antiwitwaswet?

Elke financiële instelling heeft een ‘compliancefunctie’: ze moet het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijden. Deze taak wordt opgelegd door de antiwitwaswet, die we in dit artikel zullen uitleggen. Simuleer uw lening online


Wat is de Federatie van de Belgische Banksector (Febelfin)?

De Federatie van de Belgische banksector, ook wel Febelfin genoemd, is een sectorfederatie die banken in België vertegenwoordigt. Het is haar missie om de belangen van de aangesloten ondernemingen te vertegenwoordigen en verdedigen. Sinds 1 januari 2014 staat ze geregistreerd als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).


Wat betekent ‘compliance’?

De term ‘compliance’ betekent dat iemand de geldende wet- en regelgeving in overweging neemt, respecteert en toepast. Simuleer uw lening online
Kan ik een persoonlijke lening zonder bestemming afsluiten in België?

Wilt u uw woonkamer opnieuw inrichten? Op vakantie gaan naar de andere kant van de wereld en uw batterijen opladen? Of heeft u geld nodig om verder te studeren? Dan kunt u een persoonlijke lening zonder bestemming overwegen. Vóór u de sprong waagt, leest u hier meer. Simuleer uw persoonlijke leningl


Wat zijn de voorwaarden voor een persoonlijke lening?

Vóór u een persoonlijke lening afsluit, is het belangrijk om de voorwaarden te kennen. Niet iedereen mag namelijk dit type lening afsluiten. U moet een paar regels in acht nemen, die we hier voor u op een rij zetten. Simuleer uw persoonlijke lening online


Kredietmakelaar Doornik

Een Finday-vestiging bij jou in de buurtWat zijn goederen en diensten?

Wanneer u dingen koopt, heeft u ongetwijfeld al gehoord van de termen ‘goederen’ en ‘diensten’.


Wat is het secundaire huwelijksstelsel?

Wanneer u trouwt, gaat u een verbintenis aan. Die verbintenis heeft twee luiken: het primaire huwelijksstelsel en het secundaire huwelijksstelsel. Het eerste stelsel omvat alle rechten en plichten die bij wet opgelegd worden. U kunt er niet van afwijken. Het secundaire stelsel, daarentegen, mag u zelf vormgeven. Simuleer uw lening online


Kredietmakelaar Charleroi

Een Finday-vestiging bij jou in de buurt


Wat is een overeenkomst? En een consensuele overeenkomst?

Bij een overeenkomst spreken twee of meerdere personen af om iets te geven, te doen of niet te doen. Simuleer uw lening online
Wat is de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)?

De Cel voor Financiële Informatieverwerking of CFI werd in 1993 opgericht met de wet van 11 januari 1993. Ze is een onafhankelijke overheidsinstelling en speelt een centrale rol in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De cel staat onder toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën.


Kredietmakelaar Sprimont

Een Finday-kantoor bij u in de buurt, uw Sprimont-kredietmakelaarKan ik mijn lening vervroegd terugbetalen?

Si vous avez un prêt, vous pouvez le rembourser à tout moment avant la date prévue dans le contrat. C’est ce qu’on appelle le remboursement anticipé. Vous pouvez rembourser intégralement le solde restant ou rembourser une partie. Découvrez ce qu’est le remboursement anticipé.Kredietmakelaar Esch-sur-Alzette

Een Finday-vestiging bij jou in de buurt

Kredietmakelaar Anderlecht

Een Finday-vestiging bij jou in de buurt

Kredietmakelaar Aarlen-Luxemburg

Een Finday-vestiging bij jou in de buurtKredietmakelaar Mersch

Een Finday-vestiging bij jou in de buurt


Kredietmakelaar Bergen

Een Finday-vestiging bij jou in de buurtWat zijn mogelijke straffen bij inbreuken op de wetgeving rond leningen?

Il existe différentes sanctions en cas d’infractions au Livre VII Tout d’abord, le Livre VII correspond au Code de droit économique. Bien entendu, il prévoit des sanctions civiles, pénales et administratives en cas d’infraction. De plus, ces sanctions peuvent être appliquées ensemble.Wanneer ontvangt u het geld van uw lening?

Zolang de kredietovereenkomst niet door alle partijen is ondertekend, kan er geen betaling worden verricht, noch door de kredietverstrekker, noch door de lener. Het bedrag van het krediet wordt in principe onmiddellijk door de kredietverstrekker aan de lener betaald
Demetris – onze partner

Demetris, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep, is een instelling die particulieren effectieve hypothecaire kredietoplossingen biedt tegen concurrerende tarieven.


Wat is een debetkaart?

Wat is een debetkaart? Een debetkaartkan worden beschreven als een kaart waarmee de houder de gegevens op de chip en/of magneetstrip kan gebruiken
Het herroepingsrecht van de consument

Als u een lening afsluit, heeft u veertien dagen de tijd om van gedachten te veranderen. U mag in die periode de kredietovereenkomst opzeggen, zonder dat u een reden hoeft op te geven. Dat heet het herroepingsrecht. Wanneer gaat het herroepingsrecht van de consument in?
Wat zijn een niet-geoorloofde debetstand en overschrijding?

Qu’est-ce qu’un découvert non autorisé et un dépassement ? Découvert non autorisé On parle de découvert non autorisé lorsqu’un consommateur retire plus d’argent qu’il n’en a sur son compte et que le prêteur interdit explicitement un tel découvert.


Consumentenlening

Consumentenlening: wat wordt er bedoeld met ‘consument’? De wet definieert een consument als volgt: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”. Een consumentenlening is dus uitsluitend bedoeld voor mensen die aan die definitie beantwoorden en niet aan rechtspersonen, zoals vennootschappen, verenigingen of stichtingen.Wat is het SECCI-formulier?

SECCI of ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ is een gestandaardiseerd formulier dat de specifieke kenmerken van een kredietovereenkomst bevat. Het is zo opgesteld dat u er verschillende leningaanbiedingen makkelijker mee kunt vergelijken. Het is belangrijk om te begrijpen dat het SECCI-formulier louter een informatiedocument is en geen overeenkomst of bindend voorstel.


Wat is de gestandaardiseerde informatieplicht?

Wat is de gestandaardiseerde informatieplicht? Wanneer u een lening aanvraagt bij een kredietgever of -bemiddelaar, moet die u vooraf volledig en correct informeren over de lening. Hij of zij moet u die informatie bovendien meedelen op een duurzame drager, zoals papier.Hoe werkt een identiteitscontrole bij een lening?

De kredietverstrekker kan de kredietovereenkomst of de zekerheidsovereenkomst pas sluiten na verificatie van de identiteit (de identificatiegegevens) van de consument of van de persoon die de zekerheid vormt. Het basisprincipe is om uw klant te kennen. (Know Your Customer principe). Wat moet de kredietverstrekker verifiëren met betrekking tot de identiteit van de lener?


Wat is een overdracht van vorderingen?

Wat is een overdracht van schuldvordering? Een overdracht van schuldvordering is een overeenkomst waarbij een schuldeiser (de cedent) zijn of haar recht ten opzichte van de schuldenaar afstaat aan een derde (de cessionaris). Een andere persoon dan de schuldeiser kan met andere woorden een prestatie, zoals een betaling, eisen van de schuldenaar.Wat is het CKP ?

De Nationale Bank van België is een belangrijke bron van informatie. Ze beheert onder meer de Centrale voor kredieten aan particulieren.


Hypothecaire lening: hoeveel kan ik lenen?

Het bedrag van een lening wordt altijd bepaald op basis van uw terugbetalingscapaciteit. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe kunt u berekenen hoeveel u kunt lenen met een hypothecaire lening? Simuleer uw  hypothecaire lening


Wat is een ‘consument’?

Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.


De renovatielening: een oplossing die u niet mag missen

Vóór u een renovatielening aanvraagt voor werken of verbouwingen, nodigen we u uit dit artikel te lezen. Waarom een renovatielening? Uw woning renoveren, kan heel wat kosten met zich meebrengen. Veel mensen kiezen er daarom voor om de werken met een renovatielening te financieren. In deze gids leest u meer over deze oplossing.Het Wetboek van economisch recht en de financiële sector

De regels rond marktpraktijken en consumentenbescherming zijn opgenomen in boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht. In dit artikel gaan we dieper in op boek VI.


Wie waakt over kredietinstellingen?

Er zijn twee belangrijke toezichthoudende instanties in België die kredietinstellingen nauwgezet in de gaten houden: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB).

Wat is loonbeslag?

De financiële instelling waarbij u een lening heeft afgesloten, legt beslag op uw loon. Wat betekent dat? Verliest u nu al uw loon? En hoe zit het met uw eindejaarsuitkering en uw vakantiegeld? In dit artikel leggen we uit wat loonbeslag is.

Wat is de FOD Economie ?

Federale Overheidsdienst Economie, De FSMA is niet de enige instantie die toezicht houdt op financiële instellingen en tussenpersonen. Ook de FOD Economie let erop dat alle partijen de regels volgen.
Simuleer de notariskosten voor onroerende goederen in Vlaanderen

Wilt u een woning kopen in Vlaanderen? Dan is het altijd fijn als u op voorhand de kosten kent Simuleer uw notariskostenEen woning kopen: bereken uw notariskosten in Wallonië

Een notaris helpt bij heel wat zaken, van de aankoop van een woning tot het registreren van de akte. Zijn of haar diensten zijn echter niet gratis. U moet zogenaamde ‘notariskosten’ betalen. Een simulatie kan u helpen om te weten te komen hoeveel de notariskosten in Wallonië bedragen.


Baloise Insurance

Baloise Insurance is in 2013 ontstaan uit de fusie van Mercator, Avéro en Nateus. Het is een recent bedrijf in volle expansie en met een rijk verleden.
AG Insurance – onze partner

AG Insurance is een Belgische onderneming die levensverzekeringen, schadeverzekeringen (auto, brand, ongeval, hospitalisatie, burgerlijke aansprakelijkheid, enz.) en pensioenverzekeringen aanbiedt.


Wat is uw project ?

Finday biedt u een breed scala aan krediet- en verzekeringsoplossingen. Onze adviseurs staan tot uw dienst en helpen u bij het kiezen van de beste lening en verzekering.

Online kredietaanvraag