Krediet & leningen

Het primaire huwelijksstelsel bepaalt de rechten en verplichtingen van de echtgenoten. Het heeft altijd voorrang op het secundaire huwelijksstelsel, waar het echtpaar hun vermogensrechtelijke betrekkingen mee regelt.

Het primaire huwelijksstelsel?

De regels van het primaire huwelijksstelsel liggen vast in het Burgerlijk Wetboek. Ze gaan automatisch in wanneer twee mensen trouwen en er kan niet van afgeweken worden.

Met dit stelsel wil de wetgever zowel huishoudens als schuldeisers beschermen. De belangrijkste regels zijn:

  • Hulp- en bijdrageplicht: de echtgenoten moeten naar eigen vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk. Het gaat hierbij niet alleen om financiële bijdragen (d.w.z. inkomsten uit vermogen en arbeid), maar ook om materiële bijdragen (bijvoorbeeld helpen met huishoudelijke taken).
  • Solidariteit bij huishoudelijke schulden: als een echtgenoot schulden aangaat die dienen voor de behoeften van het gezin of de opvoeding van de kinderen, moet de andere echtgenoot daar met zijn of haar eigen vermogen aan bijdragen. Deze verplichting geldt niet als de schulden buitensporig zijn in verhouding tot de middelen van het huishouden.
  • Bescherming van de gezinswoning en de inboedel: geen van beide echtgenoten mag eenzijdig over de gezinswoning beschikken. Een echtgenoot kan dus geen hypotheek op de gezinswoning nemen zonder instemming van de andere.