persoonlijke-lening

De kredietverstrekker kan de kredietovereenkomst of de zekerheidsovereenkomst pas sluiten na verificatie van de identiteit (de identificatiegegevens) van de consument of van de persoon die de zekerheid vormt.

Het basisprincipe is om uw klant te kennen. (Know Your Customer principe).

Wat moet de kredietverstrekker verifiëren met betrekking tot de identiteit van de lener?

  • deze identiteitsverificatie uitvoeren in persoon (behalve voor een op afstand afgesloten krediet);
  • een kopie van de identiteitsdocumenten nemen, op papier of elektronisch;
  • de overeenstemming tussen de identiteitsgegevens op het identiteitsdocument en de persoon die een krediet aanvraagt, alsook de overeenstemming van de handtekeningen controleren;
  • de taalbegrip van de consument verifiëren voor de ondertekening van het contract.

De identificatiegegevens van een natuurlijk persoon zijn:

  • de naam en voornaam;
  • de geboortedatum en -plaats;
  • het adres van de woning of verblijfplaats

De te verifiëren, te kopiëren en te bewaren bewijsmiddelen zijn:

  • de identiteitskaart voor Belgen die in België wonen;
  • het paspoort (of verblijfsvergunning, verblijfskaart of het equivalent) voor buitenlanders.