Krediet & leningen

De regels rond marktpraktijken en consumentenbescherming zijn opgenomen in boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht. In dit artikel gaan we dieper in op boek VI.

Boek VI van het Wetboek van economisch recht

Het boek VI heeft een tweeledig doel:

  • bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie;
  • consumenten beschermen wanneer ze zaken doen met een onderneming en ervoor zorgen dat ze geïnformeerd zijn.

Boek VI regelt met andere woorden de algemene werking van de markt en gaat zowel over consumenten als ondernemingen. Andere belangrijke begrippen die u er regelmatig in zult tegenkomen, zijn ‘goederen’ en ‘diensten’.

De andere boeken

Het Wetboek van economisch recht telt ook andere boeken die elk een apart thema behandelen. Zo vindt u in boek VI alle regels rond consumptieleningen en hypothecaire kredieten terug.

Handige links

Consumenten

Ondernemingen

Goederen en diensten