Krediet & leningen

Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Om te bepalen of iemand een consument is, moet er dus worden gekeken naar het doel of de bestemming van de goederen of diensten. Als u iets koopt voor privédoeleinden, bent u consument.

Ook bij gemengd gebruik (zowel privé als professioneel) bent u consument, zolang de privédoeleinden zwaarder doorwegen.

Een voorbeeld: een handelaar koopt een kledingstuk. Hij of zij zal het zowel privé als beroepsmatig dragen en wordt dus gezien als een consument.

Omdat rechtspersonen geen natuurlijke personen zijn, worden ze nooit als consumenten beschouwd.

Rechtspersonen worden nooit als consumenten beschouwd. Het zijn namelijk bedrijven.