persoonlijke-lening

Zolang de kredietovereenkomst niet door alle partijen is ondertekend, kan er geen betaling worden verricht, noch door de kredietverstrekker, noch door de lener.

Het bedrag van het krediet wordt in principe onmiddellijk door de kredietverstrekker aan de lener betaald

Het gevraagde kapitaal zal aan de lener worden overgedragen door:

  • overschrijving op de rekening van de consument of van een derde die hij aanwijst;
  • of per cheque.

Weet ook dat het in principe verboden is voor de kredietverstrekker om het kredietbedrag contant (dat wil zeggen in contanten) ter beschikking van de consument te stellen.

In geval van financiering van een goed of een dienst, mag het bedrag van het krediet niet aan de verkoper of de dienstverlener worden overgemaakt voordat de kredietverstrekker in kennis is gesteld van de levering van het goed of de verlening van de betreffende dienst. Hoe? Door middel van een bewijs van levering. Dit bewijs moet uiteraard gedateerd en ondertekend zijn door de consument.