persoonlijke-lening

De financiële instelling waarbij u een lening heeft afgesloten, legt beslag op uw loon. Wat betekent dat? Verliest u nu al uw loon? En hoe zit het met uw eindejaarsuitkering en uw vakantiegeld? In dit artikel leggen we uit wat loonbeslag is.

Loonbeslag: wat is dat eigenlijk?

Loonbeslag is mogelijk wanneer u schulden heeft, zoals een lening, en u die schulden zelf niet aflost. Een schuldeiser zal dan via uw werkgever een deel van uw loon invorderen om ze te betalen. Hij of zij moet daarbij geen toestemming vragen aan u of aan uw werkgever. Alles gebeurt namelijk via een vonnis van de rechtbank: zodra een rechter akkoord gaat met het loonbeslag, kunt u er in principe weinig tegen doen. Ook uw werkgever mag er zich niet tegen verzetten en riskeert vervolging als hij of zij dat wel doet.

Wordt uw volledige loon ingehouden?

U vraagt zich waarschijnlijk af of een schuldeiser uw volledige loon mag opeisen. Het antwoord is gelukkig nee. Hoeveel schulden u ook heeft, u moet altijd een minimum kunnen verdienen om voor uzelf en eventueel uw gezin te zorgen. Als u kinderen heeft, ligt dat minimum bovendien hoger.

Alles boven dat minimumbedrag kan elke maand opgeëist worden, tot de schuld afbetaald is.

Er bestaat één belangrijke uitzondering: voor schulden van onderhoudsgeld zijn er green grenzen. In dat geval kan er beslag worden gelegd op uw volledige loon.

Hoe zit het met de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld?

Mag een schuldeiser ook beslag leggen op uw eindejaarsuitkering en vakantiegeld? Ja. Beide premies maken namelijk deel uit van uw loon. Uw vakantiegeld moet u wel pas afstaan wanneer u het effectief uitbetaald krijgt en niet elke maand.