Krediet & leningen

Reclame wordt in de wet gedefinieerd als “iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen” (art. I.8 § 13 van het Wetboek van economisch recht).

Het is dus een ruim begrip.

Vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame is “elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd” (art. I.8 § 14 van het Wetboek van economisch recht).

Vergelijkende reclame is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, waaronder:

  • Ze vergelijkt goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd.
  • Ze vergelijkt objectief een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren.

Bij financiële diensten moet de vergelijkende reclame niet alleen voldoen aan de regels in het Wetboek van economisch recht, maar ook aan sectorspecifieke voorschriften. Er gelden namelijk aparte regels voor reclame en promoties voor leningen en kredietbemiddeling.