persoonlijke-lening

SECCI of ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ is een gestandaardiseerd formulier dat de specifieke kenmerken van een kredietovereenkomst bevat. Het is zo opgesteld dat u er verschillende leningaanbiedingen makkelijker mee kunt vergelijken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het SECCI-formulier louter een informatiedocument is en geen overeenkomst of bindend voorstel.

Zodra de voorwaarden van een kredietovereenkomst wijzigen, wijzigt ook de SECCI. Kredietgevers en -bemiddelaars zijn altijd verplicht het document mee te geven. Enkel een agent in een nevenfunctie hoeft het niet standaard aan de consument te geven, tenzij de agent:

 • tegelijkertijd een kredietovereenkomst en een betaalinstrument aanbiedt dat buiten zijn of haar vestiging kan worden gebruikt;
 • een kredietovereenkomst voorstelt waarmee de consument goederen of diensten verwerft die de agent zelf niet aanbiedt.

Een SECCI-formulier bevat gewoonlijke deze informatie:

 • de identiteit, het adres en het ondernemingsnummer van de kredietgever en, indien van toepassing, de kredietbemiddelaar;
 • het soort krediet;
 • het bedrag van het krediet en de voorwaarden voor het opnemen ervan;
 • de looptijd van de kredietovereenkomst;
 • de debetrente;
 • het JKP en het totale door de consument verschuldigde bedrag;
 • het aantal maandelijkse aflossingen en het bedrag;
 • de eventuele extra kosten die bij de lening komen kijken;
 • de eventuele verplichting om een ​​extra product af te kopen, zoals een verzekering;
 • de rentevoet en andere kosten bij laattijdige betaling;
 • de eventuele waarborgen.

Welke rechten heeft de leningnemer?

Hij of zij:

 • mag de lening vervroegd terugbetalen;
 • heeft het recht om van gedachten te veranderen;
 • moet gratis geïnformeerd worden over het resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter beoordeling van zijn of haar kredietwaardigheid;
 • mag gratis een kopie opvragen van de ontwerpkredietovereenkomst.

Wanneer een kredietovereenkomst op vraag van de consument vanop afstand wordt gesloten, moet alle precontractuele informatie onmiddellijk na het tekenen van de overeenkomst worden gegeven.

Het is aan de kredietgever om te bewijzen dat de consument goed geïnformeerd is.