persoonlijke-lening

Als u een lening afsluit, heeft u veertien dagen de tijd om van gedachten te veranderen. U mag in die periode de kredietovereenkomst opzeggen, zonder dat u een reden hoeft op te geven. Dat heet het herroepingsrecht.

Wanneer gaat het herroepingsrecht van de consument in?

  • De dag waarop de kredietovereenkomst wordt gesloten;
  • De dag waarop de consument de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie ontvangt, als dat pas ná het sluiten van de overeenkomst gebeurt.

Het laatste geval is onder meer van toepassing bij overeenkomsten die u vanop afstand sluit. In dat geval zult u de precontractuele informatie pas na het ondertekenen van de overeenkomst ontvangen.

Zolang u binnen veertien dagen een aangetekende brief opstuurt, bent u in orde.

Wat gebeurt er als u een kredietovereenkomst binnen veertien dagen annuleert?

Als u een kredietovereenkomst opzegt, worden ook alle nevendiensten stopgezet. Denk aan de schuldsaldoverzekering die u voor de lening hebt afgesloten.

Wat moet u doen als u een lening herroept?

U moet het geleende bedrag volledig terugbetalen aan de kredietgever en interesten betalen voor de dagen waarop het contract liep.

Als u een lening hebt afgesloten om roerende goederen te kopen, zoals een wagen, moet u niet alleen het geleende bedrag terugbetalen en interesten betalen, maar ook het goed in kwestie teruggeven.

De kredietgever mag geen herbeleggingsvergoeding of een andere vergoeding vragen.

Als de kredietgever kosten heeft gemaakt bij een openbare instelling en die kosten niet kunnen worden terugbetaald, dan mag hij of zij die aan u doorrekenen.