Krediet consolidatie

Wanneer u een grote som geld ontvangt, kan het verleidelijk zijn om uw huidige lening terug te betalen. Maar is vervroegd terugbetalen wel een goed idee? Wat zijn de potentiële voordelen van een vervroegde aflossing? En wat zijn de nadelen? Het antwoord op deze vragen hangt onder meer af van uw financiële situatie, behoeften en verwachtingen. Om duidelijkheid te scheppen, hebben we alle informatie verzameld die nuttig kan zijn voor u.

Wanneer u een persoonlijke lening afsluit bij een bank of financiële instelling, gaat u een verbintenis aan voor een bepaalde periode. Elke maand betaalt u dan een vast bedrag terug, tot de lening volledig afgelost is.

Een lening loopt meestal van één tot vijfentwintig jaar, afhankelijk van hoeveel u heeft geleend. Wanneer u een promotie krijgt of geld erft, kan het zijn dat u plots meer financiële middelen heeft. U heeft in dat geval de mogelijkheid om uw lening vervroegd af te lossen.

Waarom is een vroegtijdige aflossing interessant?

U kunt geld besparen door een deel van uw lening of uw volledige lening vervroegd terug te betalen. Rendementsgewijs is het een interessante zet. Het is ook niet moeilijk: u hoeft uw financiële instelling enkel maar op de hoogte brengen van uw intentie. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn, die u terugvindt in uw kredietovereenkomst.

De financiële instelling moet uw verzoek altijd aanvaarden, wat de omstandigheden ook zijn. Let er wel op dat ze een vergoeding mag vragen voor de rente die ze mist omdat u uw lening vervroegd terugbetaalt. In de meeste gevallen gaat het om 1% van het vervroegd afgeloste kapitaal en maximaal drie maanden van de totale kosten van het krediet.

Wanneer is een vervroegde terugbetaling niet ideaal?

De prijzen voor leningen, maar ook de inkomsten op spaarboekjes variëren door de jaren heen. Wanneer lenen duurder wordt, wordt sparen vaak interessanter. En dan kan het beter zijn om uw geld bij te houden. Het is een berekening die u voor uzelf moet maken: bespaart u meer door een lening vervroegd af te lossen of door rente via uw spaarboekje op te strijken?

Wanneer is een vroegtijdige aflossing voordelig?

Ook hier hangt het antwoord af van de rentevoeten. Experts menen dat het mogelijk is om een lening vervroegd af te lossen als de rente lange tijd laag blijft. De kans is namelijk groot dat u meer bespaart door uw lening gedeeltelijk of volledig af te lossen dan door geld op uw spaarboek te zetten.

Maar is het dus een goed idee?

Los van het hele renteverhaal, raden experts consumenten aan om hun geld te houden. Zo heeft u meer op uw bankrekening staan en heeft u meer vrijheid voor uw dagelijkse uitgaven. Misschien spaart u wel genoeg geld bijeen om te beleggen, bijvoorbeeld via een levensverzekering.