Krediet & leningen

Privacy: wat zijn uw rechten en hoe beschermt u uw persoonsgegevens?

De Europese Unie heeft strenge regels rond gegevensbescherming opgesteld en samengebundeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. Het doel? Ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn, ongeacht de manier waarop ze worden verzameld. Of u nu online winkelt, op zoek bent naar werk of een banklening aanvraagt, uw privacy moet altijd worden gerespecteerd.

Wanneer mogen uw gegevens verwerkt worden?

In de AVG staat duidelijk in welke situaties een bedrijf uw persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken:

 • Wanneer er een overeenkomst is, zoals een dienst- of arbeidsovereenkomst.
 • Wanneer het bedrijf aan een wettelijke verplichting moet voldoen, bijvoorbeeld voor sociale zekerheid.
 • Wanneer het in uw vitaal belang is, om u te beschermen.
 • Wanneer er sprake is van een taak van algemeen belang, zoals een dringende medische behandeling.
 • Wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals bij bankdiensten.

In alle andere gevallen moet het bedrijf uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat het uw persoonlijke gegevens mag verwerken.

Uw toestemming geven

Als een bedrijf uw toestemming vraagt, moet u die expliciet geven. U moet duidelijk aangeven dat u akkoord gaat, bijvoorbeeld door een formulier te ondertekenen of ‘ja’ te antwoorden op een verzoek op een website.
Een bedrijf mag u niet gewoon vragen om een vakje aan te vinken als u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt. U moet de mogelijkheid krijgen om actief in te stemmen.
Vóór u toestemming geeft, moet u bovendien duidelijk en begrijpelijk geïnformeerd worden over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. U moet weten hoe u het bedrijf kunt contacteren, waarom uw gegevens worden verwerkt, hoelang ze worden bewaard, wie er toegang tot heeft en wat uw rechten zijn.

Uw rechten kort opgesomd

 • Recht van inzage: u kunt een gratis overzicht vragen van alle persoonsgegevens die een bedrijf over uw bewaart.
 • Recht op verbetering: als uw gegevens onjuist zijn, mag u vragen om ze te corrigeren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde situaties kunt u vragen dat uw gegevens worden overgedragen naar een ander bedrijf.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt vragen om uw gegevens te verwijderen als een bedrijf ze niet langer nodig heeft of onrechtmatig gebruikt.
 • Recht van bezwaar: in bepaalde situaties mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bescherm uw gegevens

Als een bedrijf uw toestemming heeft om uw gegevens te verwerken en u die toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijk. U geniet altijd de rechten die we hierboven hebben opgesomd. Aarzel dus niet om ze uit te oefenen en uw persoonsgegevens te beschermen.

De Centrale voor kredieten aan particulieren: bescherm uw financiële gegevens

Wanneer u een consumentenlening of een hypothecaire lening afsluit, zult u vroeg of laat horen over de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Dat is een register waarin de Nationale Bank van België (NBB) alle leningen registreert die particulieren voor privédoeleinden afsluiten. Het bestaat uit twee luiken: het positieve luik, waarin de details van alle overeenkomsten staan, en het negatieve luik, waarin de gegevens van alle wanbetalers worden bewaard. Dat laatste staat ook wel bekend als ‘de zwarte lijst’.

Uw privacy en rechten

Om uw privacy te waarborgen, brengt de NBB u onmiddellijk op de hoogte als uw gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren worden opgenomen. Dat gebeurt meestal via een clausule in uw kredietovereenkomst.
Wanneer u in het negatieve luik wordt ingeschreven, wordt u daar schriftelijk van geïnformeerd. U krijgt dan de mogelijkheid om uw gegevens in te kijken en eventueel te corrigeren mocht er iets niet kloppen.

Recht van inzage en recht op verbetering

De NBB hecht erg veel belang aan transparantie en dus kunt u uw gegevens in de CKP steeds gratis inkijken. U kunt dat op verschillende manieren doen:

 • U kunt de Centrale online raadplegen via uw identiteitskaart.
 • U kunt een brief met een recto-versokopie van uw identiteitskaart sturen naar het volgende adres: Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
 • U kunt naar de loketten van de Nationale Bank gaan. Neem altijd uw identiteitskaart mee. De openingstijden vindt u terug op de website van de Nationale Bank van België.

Wat bij anomalieën?

Het is belangrijk dat u uw kredietgegevens goed opvolgt. Als u anomalieën opmerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de kredietgever, die u creditcards en rekeningen kan blokkeren. Informeer ook de bedrijven die betrokken zijn bij uw lening of aankopen die in hun naam zijn gedaan. In het geval van identiteitsdiefstal, moet u niet aarzelen om naar de politie te stappen.

Wanneer u uw rechten kent en let op verdachte transacties, kunt u uw financiële gegevens beter beschermen. De Nationale Bank van België zorgt er op haar beurt voor dat uw gegevens veilig en transparant verwerkt worden.