persoonlijke-lening

Leningen zijn niet zonder risico voor een leninggever: als een leningnemer zijn of haar schuld niet terugbetaalt, lijdt de gever verlies. Daarom voorziet de wet in zekerheden. Die moeten de financiële gevolgen beperken.

Ze zijn een soort van waarborg, een extra garantie voor de leninggever.

Hoe groter het risico en het geleende bedrag zijn, hoe groter ook de zekerheden zullen zijn. Wel is het belangrijk om te weten dat zekerheden een ‘aanvullend’ karakter hebben: de leninggever zal er eerst alles aan doen om het bedrag van de lening terug te krijgen. Pas wanneer dat niet lukt, zullen de zekerheden worden aangesproken.

Betaalt u elke maand een deel van uw lening terug? Dan zal uw financiële instelling nooit de zekerheden aanspreken. Loopt u echter een betalingsachterstand op, dan wel.

Vorm- en publicatievereisten

Voor de meeste zekerheden bepaalt de wet welke vorm ze mogen aannemen. Leeft een financiële instelling deze regels niet na, dan kan een rechter oordelen dat een zekerheid ongeldig is.

Enkele voorbeelden van regels:

  • de zekerheid moet worden geregistreerd bij het kantoor Rechtszekerheid;
  • de leningnemer kan een factuur voorleggen bij de Rechtbank van Koophandel.

Dit zijn voorbeelden van publicatievereisten. Wanneer een zekerheid gepubliceerd wordt, worden derden meteen op de hoogte gebracht van het bestaan ervan en kunnen ze niet doen alsof ze van niets weten.

Als er meerdere zekerheden zijn, zal er in de publicatie ook aangegeven worden welke zekerheid eerst aangesproken zal worden en welke pas laster.

Soorten zekerheden

We maken een onderscheid tussen zakelijke zekerheden en persoonlijke zekerheiden.

Zakelijke zekerheden

Een zakelijke zekerheid is een roerend of onroerend goed. Het kunnen er ook meerdere zijn. Enkele voorbeelden:

  • roerende goederen: pandrechten, zoals een schilderij;
  • onroerende goederen: hypotheken.

Persoonlijke zekerheden

Een persoonlijke zekerheid is een derde partij, een persoon, die de schuld aflost wanneer de leningnemer dat niet meer kan. Al zijn of haar bezittingen kunnen worden aangesproken.

Een voorbeeld van een persoonlijke zekerheid is de borg.