persoonlijke-lening

In dit artikel overlopen we de verschillende soorten consumentenkrediet en hun kenmerken:

  • een kredietopening;
  • een geoorloofde debetstand op uw zichtrekening;
  • een verkoop op afbetaling;
  • een lening op afbetaling;
  • een leasing.

Simuleer uw lening online

Een kredietopening

Dit is een kredietovereenkomst waarbij een kredietgever geld, koopkracht of een ander betaalmiddel ter beschikking stelt van een consument. Die kan er gebruik van maken door een of meerdere kredietopnemingen te verrichten, met behulp van een betaalinstrument of op een andere wijze. Hij of zij verbindt er zich bovendien toe het geld terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden.

Wat een kredietopening zo bijzonder maakt, is dat u alles wat u terugbetaalt opnieuw kunt opnemen. Daarom spreken we ook wel van ‘revolving krediet’.

Als u de bedragen niet opnieuw kunt opnemen zonder voorafgaand akkoord van de kredietgever of aan dezelfde voorwaarden, dan wordt de wederopneming beschouwd als een nieuwe kredietovereenkomst.

Er staat meestal geen einddatum op een kredietopening. In uw overeenkomst kan er wel staan dat u een aflossingsschema moet volgen (minimale periodieke aflossing). U bent ook verplicht het saldo binnen een bepaalde periode op nul te stellen (nulstellingstermijn).

Een voorbeeld: u sluit een kredietopening af bij een kredietgever. Samen spreken jullie een maximumbedrag af. In de overeenkomst staat er ook dat u het bedrag niet in één keer moet terugbetalen (bv. aan het einde van de maand), maar dat de betalingen gespreid worden in de tijd, bijvoorbeeld over verschillende maanden. Als u geld opneemt via uw kredietopening, wordt het saldo op uw rekening negatief. Elke maand moet u het contractueel overeenkomen minimumbedrag terugbetalen.

U heeft altijd de mogelijkheid om meer dan het contractuele minimumbedrag terug te betalen. Alles dat u terugbetaalt, kan opnieuw worden opgenomen/gebruikt.

Een geoorloofde debetstand op uw zichtrekening

Dit is een uitdrukkelijke kredietopening waarbij een kredietgever u de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op de hiermee verbonden betaalrekening overschrijden.

Voorbeeld: u heeft een zichtrekening bij een bank en mag tot 1500 euro in het rood gaan.

In boek VII van het Wetboek van economisch recht staat ook de term ‘overschrijding’. Dat is een debetstand die een kredietgever stilzwijgend aanvaardt. De volledige definitie luidt: “een overschrijding is een stilzwijgend aanvaarde debetstand waarbij een kredietgever een consument de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op zijn betaalrekening of de overeengekomen geoorloofde debetstand op een rekening van de consument te boven gaan” (artikel VII.101).

Een verkoop op afbetaling (VOA)

Dit is een kredietovereenkomst die leidt tot de verkrijging van goederen of de levering van diensten. Ze wordt verkocht door een kredietgever of kredietbemiddelaar en de prijs wordt betaald met periodieke stortingen.

Voorbeeld: u wilt een auto kopen, maar in plaats van de prijs in één keer te betalen, betaalt u in maandelijkse termijnen.

Een lening op afbetaling (LOA)

Dit is een kredietovereenkomst waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen met periodieke stortingen.

Voorbeeld: u vraagt een lening aan om een nieuwe keuken te financieren.

Een lening op afbetaling wordt vaak gebruikt om:

  • onvoorziene kosten, belastingen of successierechten te betalen;
  • een nieuw of tweedehandsvoertuig te kopen;
  • meubels en toestellen zoals een tv of computer te kopen;
  • onroerend goed aan te schaffen zonder hypotheek. Op aankopen met een hypotheek gelden er andere regels.

Een leasing

Dit is een kredietovereenkomst waarbij de ene partij zich ertoe verbindt de andere het genot van een lichamelijk roerend goed te verschaffen. De laatstgenoemde betaalt in ruil een bepaalde prijs, die hij of zij periodiek overmaakt.

In ruil voor periodieke betalingen mag u het goed dus voor de overeengekomen periode gebruiken.

Wat een leasing zo bijzonder maakt, is dat de overeenkomst een uitdrukkelijk of stilzwijgend koopaanbod omvat. Als u dat wil, mag u het goed dus tijdens of aan het einde van de overeenkomst aanschaffen.

Voorbeeld: een leasing voor een voertuig.

De verhuurder treedt in dit geval op als de leninggever.