persoonlijke-lening

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure bij de FSMA?

Personen of ondernemingen die aan de slag willen als kredietmakelaar, verbonden agent of agent in nevenfunctie moeten zich registreren bij de FSMA. Ze dienen een aanvraag in waarin ze onder meer de categorie opgeven waarvoor ze zich willen inschrijven en hun beroepskennis bewijzen.

Als ze aan de voorwaarden in boek VII van het Wetboek van economisch recht voldoen, worden ze erkend door de FSMA en kunnen ze hun beroep uitoefenen.

De FSMA behandelt een dossier:

  • binnen twee maanden vanaf de datum dat het dossier volledig is;
  • binnen vier maanden vanaf de aanvraagdatum.

Op haar website houdt de FSMA een overzicht bij van alle erkende kredietgevers en -bemiddelaars, alsook van alle wijzigingen die ze de voorbije twaalf maanden heeft gemaakt.

Per persoon of onderneming toont het register: de identificatiegegevens van de partij in kwestie, de datum van inschrijving, de categorie waarin de partij is ingeschreven, de datum van uitschrijving (in voorkomend geval), en alle andere gegevens waarvan de FSMA meent dat consumenten die moeten weten.