Krediet & leningen

Een kredietgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een krediet toestaat in het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten.

Iemand die namens een andere partij (een erkende kredietgever) een kredietovereenkomst aanbiedt of sluit, wordt niet gezien als een kredietgever, maar wel als een kredietbemiddelaar.

In België mogen enkel kredietgevers die erkend zijn door de FSMA kredieten toestaan.

Ze moeten bovendien specifiek voor die activiteit erkend worden. Een bank, verzekeringsmaatschappij of betalingsinstelling die al geregistreerd staat bij de FSMA moet dus een aparte vergunning aanvragen voor kredieten.

Wel moeten ze geen twee keer aantonen dat ze aan de regels rond de rechtsvorm, het minimumkapitaal, de aandeelhouders en het bestuur voldoen. De FSMA heeft al die dingen namelijk al gecontroleerd tijdens hun registratie.