Krediet & leningen

Een notaris helpt bij heel wat zaken, van de aankoop van een woning tot het registreren van de akte. Zijn of haar diensten zijn echter niet gratis. U moet zogenaamde ‘notariskosten’ betalen. Een simulatie kan u helpen om te weten te komen hoeveel de notariskosten in Wallonië bedragen.

Een woning kopen is een grote stap waar u het best niet te licht over gaat. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het een goed idee om u te informeren over de notariskosten in Wallonië.

Wat doet een notaris?

Een van de belangrijkste taken van een notaris is het opstellen en registreren van contracten en aktes. Denk aan schenkingen, testamenten, huwelijken, mede-eigendomsregelingen en schuldbekentenissen.

Maar er is meer. Zo staat hij of zij ook in voor de bewaring van al deze documenten en geeft hij of zij advies. Een notaris zal u bijvoorbeeld uitleggen wat de gevolgen van een akte zijn of welke stappen u moet ondernemen.

Welke notariskosten moet u betalen bij de aankoop van een woning?

Simulation frais de notaire WallonieNotariskosten omvatten alle kosten die een klant betaalt voor de diensten van een notaris. Het gaat meer bepaald om belastingen, erelonen en dossierkosten. Bij de aankoop van een woning gaat het om registratierechten, de erelonen, de registratie van uw hypotheek (als u er een heeft), de dossierkosten en de btw.

Al die kosten betaalt u (of uw bank) rechtstreeks aan de notaris. Hij of zij zal ze vervolgens doorstorten naar de betrokken partijen.

Een deel van de notariskosten is vastgelegd in de wet, maar die varieert van gewest tot gewest. Als u in Wallonië woont, is het dus verstandig om u te informeren over de notariskosten voor Wallonië. Een simulatie kan u daarbij helpen.

Fiscale voordelen bij de aankoop van een woning

Er bestaan verschillende fiscale maatregelen die u geld kunnen helpen besparen. In Wallonië komen sociale aankopen bijvoorbeeld in aanmerking voor een korting op het ereloon. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook recht hebben op een abattement: u moet onder meer een natuurlijk persoon zijn, u moet de volledige eigendom verwerven en het moet om uw enige woning gaan.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, ten slotte, kan het zijn dat u minder onroerende voorheffingen moet betalen. Een gezin met minstens twee kinderen, bijvoorbeeld, betaalt minder.

Aarzel niet om uw notariskosten in Wallonië te simuleren. Zo heeft u een beter idee van wat u kunt verwachten en kunt u zich informeren over de voorwaarden van een akte. Ook een notaris zelf kan u meer uitleg geven en u een gedetailleerd kostenoverzicht bezorgen.