persoonlijke-lening

Voor elk project bestaat er wel een lening. Een nieuwe auto? Renovatiewerken? Of een bijzondere gebeurtenis? Als uw eigen budget niet toereikend is, kunt u met een persoonlijke lening toch werk maken van uw dromen of projecten.

Simuleer uw persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening? 

De persoonlijke lening is een steeds populairdere leenvorm. Particulieren gebruiken ze gewoonlijk om er een persoonlijk project mee te financieren, zoals een auto, renovatiewerken of een reis. De looptijd gaat van enkele maanden tot meerdere jaren, met een maximum van tien jaar.

Wanneer u een persoonlijke lening afsluit, zal uw financiële instelling u vragen om elke maand een vast bedrag terug te betalen. Wie daar de middelen voor heeft, kan de lening ook vervroegd aflossen. Let er wel op dat een vervroegde aflossing extra kosten met zich kan meebrengen.

Welke projecten kunt u financieren met een persoonlijke lening?

Concrétisez votre projet grâce au prêt personnelU kunt de persoonlijke lening gebruiken voor verschillende projecten: een reis, werken aan uw woning, een bruiloft, uw gezin … Wanneer u het krediet afsluit bent u niet verplicht een bestemming voor het bedrag op te geven, wat betekent dat u er heel uiteenlopende projecten mee kunt financieren.

Maar vóór u een overeenkomst tekent, is het een goed idee om de persoonlijke lening te simuleren. Waarom? Met een simulatie kent u op voorhand de kosten die ermee gepaard gaan. U krijgt meteen de looptijd te zien, de maandelijkse aflossingen en de rentevoet. Sommige kredietsimulators creëren ook een aflossingstabel waarin u per maand het bedrag ziet dat u nog moet aflossen.

Een kredietsimulator is met andere woorden een goede tool om op voorhand de kenmerken te kennen van de lening die u wilt aangaan.

Welke documenten heeft u nodig om een persoonlijke lening aan te vragen?

Vóór de financiële instelling u een voorstel kan doen, zal ze uw financiële situatie analyseren. Ze zal daarvoor verschillende documenten opvragen:

 • een bewijs van inkomen, bv. uw drie meest recente loonfiches of uw meest recente aanslagbiljet;
 • persoonlijke informatie, zoals uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat …;
 • informatie over de medelener, als die er is;
 • een overzicht van uw uitgaven en lopende leningen.

Wat zijn de belangrijkste punten in de kredietovereenkomst?

Zodra uw dossier volledig is en uw financiële situatie geanalyseerd, zal uw financiële instelling u een voorstel doen. Ze bezorgt u een kredietovereenkomst. Daarin staat verplicht:

 • informatie over de geldgever en -nemer;
 • het soort lening (in dit geval een persoonlijke lening);
 • het geleende bedrag;
 • de voorwaarden van de lening;
 • de looptijd;
 • het bedrag van de maandelijkse aflossingen;
 • het jaarlijkse kostenpercentage;
 • uw eventuele herroepingsrecht;
 • de terugbetalingsvoorwaarden.