Krediet & leningen

De term ‘compliance’ betekent dat iemand de geldende wet- en regelgeving in overweging neemt, respecteert en toepast.

Simuleer uw lening online

In de financiële wereld ziet u de term vaak opduiken in de samenstelling ‘compliancefunctie’. Dat is een systeem van interne controles waarmee financiële instellingen risico’s opvolgen en doelen realiseren. De controles worden uitgevoerd door de ‘compliance officer’.

Voor leningen legt de wet vast wat er precies gecontroleerd moet worden en hoe. Onder meer de volgende zaken zijn strikt geregeld:

  • hoeveel schulden iemand mag hebben;
  • hoeveel schulden iemand mag hebben;
  • eerlijke prijzen;
  • eerlijke concurrentie;
  • ondubbelzinnige communicatie en reclame.