persoonlijke-lening

De nulstelling en minimale terugbetaling bij een kredietopening

Een kredietopening heeft gewoonlijk een maximumbedrag dat u kunt opnemen. Als iemand voortdurend aan die limiet zit, kan dat erop wijzen dat die persoon aflossingsproblemen heeft.

Om die situatie zoveel mogelijk te vermijden, heeft de overheid het concept van de ‘nulstelling’ ingevoerd: u bent verplicht om na een bepaalde periode opnieuw op nul te staan.

Deze nulstelling is enkel van toepassing op kredietopeningen en niet op leningen op afbetaling. In dat laatste geval betaal je namelijk elke maand een deel van je lening terug. Je kunt het terugbetaalde geld niet opnieuw gebruiken en dus heeft een nulstellingstermijn geen zin.

Een nulstelling heeft betrekking op het volledige bedrag van de kredietopening: de hoofdsom, de interesten en de eventuele nalatigheidsintresten. Werkelijk alles wordt opnieuw op nul gezet.

Een nulstelling is verplicht voor kredietopeningen van onbepaalde duur of met een looptijd van meer dan vijf jaar. Nadat de teller op nul is gezet, begint er een nieuwe termijn.

De nulstellingstermijn

Afhankelijk van de voorwaarden van de kredietopening, gelden er andere nulstellingstermijnen.

Kredietopening met verplichting tot periodieke terugbetaling van kapitaal

De nulstellingstermijn wordt berekend op basis van het maximale bedrag dat u kunt gebruiken, de rentevoet en een hypothetische maandelijkse aflossing van 1/12de van het maximumbedrag (bij een kredietopening ≤ 5.000 euro) of 1/18de van het maximumbedrag (bij een kredietopening > 5.000 euro). De termijn kan dus verschillen van overeenkomst tot overeenkomst.

U vindt wel in de wet een maximale termijn die voor elke kredietopening met periodieke terugbetaling geldt:

  • 5 jaar voor kredietopeningen ≤ 5.000 euro;
  • 8 jaar voor kredietopeningen > 5.000 euro.

Kredietopening zonder verplichting tot periodieke terugbetaling van kapitaal

De maximale nulstellingstermijn is korter bij kredietopeningen zonder periodieke terugbetaling:

  • 1 jaar voor kredietopeningen ≤ 3.000 euro;
  • 5 jaar voor kredietopeningen > 3.000 euro.

Raadpleeg steeds uw overeenkomst. Daarin vindt u de exacte termijn.

Minimale terugbetaling

Als u een kredietopening heeft met periodieke terugbetaling, moet u ook rekening houden met minimumbedragen:

  • ≤ € 5.000: 1/18e (maandelijks) of 1/6e (kwartaal) of 1/3e (halfjaarlijks) van het openstaande bedrag;
  • > € 5.000 en < € 10.000: 1/24e (maandelijks) of 1/8e (driemaandelijks) of 1/4e (halfjaarlijks) van het openstaande bedrag;
  • > € 10.000: 1/36e (maandelijks) of 1/12e (driemaandelijks) of 1/6e (halfjaarlijks) van het openstaande bedrag.

Bovendien moet u bij elke terugbetaling minstens 25 euro terugbetalen. Als u minder dan 25 euro verschuldigd bent, bent u verplicht het volledige bedrag te vergoeden.