persoonlijke-lening

Consumentenlening: wat wordt er bedoeld met ‘consument’?

De wet definieert een consument als volgt: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.

Een consumentenlening is dus uitsluitend bedoeld voor mensen die aan die definitie beantwoorden en niet aan rechtspersonen, zoals vennootschappen, verenigingen of stichtingen.

Als een lening een gemengd doel heeft (privé en professioneel), wordt er gekeken naar de wil van de partijen en het belangrijkste doel. Elk geval is hierbij anders. Een zelfstandige of landbouwer die een lening aanvraagt om een hoofdzakelijk persoonlijk project te financieren, valt onder de definitie van ‘consument’.

Ook in deze gevallen spreken we van een consumentenkrediet:

  • Een werknemer vraagt een lening aan om een voertuig te kopen.
  • Ook een zelfstandige die een lening aanvraagt om een wagen te kopen, is een consument, op voorwaarde dat hij of zij de wagen voornamelijk voor privédoeleinden gebruikt.
  • Als de zelfstandige zich vooral in het kader van zijn of haar beroep met de wagen verplaatst, moet hij of zij een professionele lening afsluiten.