Krediet & leningen

Om mensen met een te grote schuldenberg te helpen, heeft de overheid een wet geschreven die een collectieve schuldenregeling mogelijk maakt.

De wet geeft natuurlijke personen die geen koopman zijn en niet in staat zijn hun schulden te betalen de kans om hun financiële situatie te zuiveren.

Hoe verloopt een collectieve schuldenregeling?

Een collectieve schuldenregeling geeft particulieren de kans om opnieuw te beginnen. Zolang de persoon in kwestie alle regels volgt, kan hij of zij een nieuwe start maken, ook al zijn niet alle oorspronkelijke schulden volledig afbetaald.

Om dat mogelijk te maken, moet er een evenwicht worden gevonden tussen de belangen van:

  • de schuldeisers: zij willen zoveel mogelijk geld terugzien;
  • de schuldenaar en zijn of haar gezin: zij willen een menswaardig leven leiden.

Als u gebruik wil maken van een collectieve schuldenregeling, moet u een verzoek indienen bij de arbeidsrechtbank. Als u aan alle voorwaarden voldoet, benoemt de recht een schuldbemiddelaar die:

  • de collectieve schuldenregeling organiseert;
  • controleert of alle maatregelen in het plan gevolgd worden.

Als eerste stap in het schikkingsplan, zal er gezocht worden naar een minnelijke oplossing. De bemiddelaar zal proberen te onderhandelen met de schuldeisers.

Tijdens de procedure worden alle middelen voor het opeisen van een geldsom (zoals gedwongen openbare verkoop) opgeschort.

Als u geen overmatige schuldenlast heeft, maar tijdelijke financiële problemen, kunt u in sommige gevallen betalingsfaciliteiten vragen aan de rechter.