Krediet & leningen

De Cel voor Financiële Informatieverwerking of CFI werd in 1993 opgericht met de wet van 11 januari 1993. Ze is een onafhankelijke overheidsinstelling en speelt een centrale rol in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De cel staat onder toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën.

Wat is de taak van de CFI?

Kort gezegd heeft de CFI drie kerntaken:

  • Ze controleert verdachte feiten en financiële transacties die mogelijk verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het gaat telkens om zaken die worden aangegeven door financiële instellingen of tussenpersonen.
  • Ze verstrekt de gerechtelijk en toezichthoudende autoriteiten alle informatie die nodig is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.
  • Ze zorgt ervoor dat alle nationale autoriteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme doeltreffend kunnen communiceren en samenwerken.