Krediet & leningen

Er zijn twee belangrijke toezichthoudende instanties in België die kredietinstellingen nauwgezet in de gaten houden: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB).

Zij controleren permanent de verschillende financiële instellingen in België met als doel:

  • het vertrouwen in en de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen;
  • ervoor te zorgen dat beleggers en consumenten loyaal, billijk en professioneel behandeld worden.

Sinds 1 april 2011 verloopt deze controle volgens het ‘Twin Peaks’-model (of tweepolig model): er zijn twee autonome toezichthouders die elk specifieke doelstellingen nastreven:

  • De Nationale Bank van België waakt over de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen.
  • De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten houdt toezicht op de financiële markten, regelt de erkenning van bepaalde categorieën financiële instellingen en let erop dat financiële bemiddelaars de gedragsregels naleven.