Krediet & leningen

Wat doet de FSMA?

De FSMA of Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), die op 1 april 2011 van naam veranderde. Het takenpakket van de Commissie was door de jaren heen namelijk gegroeid en uitgebreid met toezicht. De nieuwe naam sluit daar beter op aan.

Simuleer uw lening online

We kunnen de taken en bevoegdheden van de FSMA onderverdelen in zes luiken:

 • toezicht op de financiële markten en op de financiële informatie van vennootschappen;
 • gedragstoezicht;
 • producttoezicht;
 • toezicht op de financiële dienstverleners en tussenpersonen;
  • verstrekkers van consumentenkredieten en hypothecaire kredieten;
  • bemiddelaars in consumentenkredieten en hypothecaire kredieten;
  • verzekerings- en herverzekeringsonderneming;
  • beleggingsondernemingen;
  • wisselkantoren;
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • onafhankelijke financiële planners;
 • toezicht op de aanvullende pensioenen;
 • bijdragen tot een betere financiële vorming.

Sinds 1 november 2015 regelt de FSMA ook de toegang tot het beroep van verstrekkers en bemiddelaars in consumentenkredieten en hypothecaire kredieten. Ze is onder meer bevoegd voor:

 • de erkenning van verstrekkers;
 • de registratie van kredietbemiddelaars;
 • toezicht;
 • administratieve maatregelen en sancties bij inbreuken op de regels voor de toegang van bemiddelaars en kredietverstrekkers.