Krediet & leningen

In dit artikel leest u de belangrijkste verplichtingen uit de antiwitwaswet waar financiële instellingen zich aan moeten houden.

Identificatie van klanten

Instellingen en tussenpersonen zijn verplicht om hun klanten of de personen die hun klanten vertegenwoordigen te identificeren. Ze moeten hun identiteit controleren en een papieren of digitale kopie maken van de bewijsstukken.

Als het niet mogelijk is om de identiteit van een klant te controleren, mag de instelling of tussenpersoon geen zaken doen met die persoon en ook geen transacties voor hem of haar verrichten. Ze kan in dat geval ook beslissen om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) te verwittigen.

Acceptatiebeleid voor klanten

Financiële instellingen en tussenpersonen moeten een beleid opstellen voor het aanvaarden van klanten. Het moet aangepast zijn aan het risicoprofiel van hun klanten en aan hun producten.

Als onderdeel van hun beleid, moeten ze een risicobeoordeling doen. Zo kunnen ze op voorhand de risico’s bepalen waaraan ze blootgesteld zijn en meer of minder maatregelen nemen, afhankelijk van de klant en de gewenste transacties.

Waakzaamheid

Financiële instellingen en tussenpersonen moeten altijd waakzaam zijn wanneer klanten verrichtingen uitvoeren. Ze letten in het bijzonder op atypische verrichtingen.

Meldingsplicht

Financiële instellingen en tussenpersonen moeten verplicht samenwerken met de CFI. Als ze verdachte transacties opmerken, moeten ze de CFI daarvan op de hoogte brengen en vragen welke maatregelen ze moeten nemen.

Gegevensbewaring

Financiële instellingen en tussenpersonen moeten alle bewijsstukken tot tien jaar na de laatste transactie bewaren.

Opleidingsverplichting

De medewerkers van financiële instellingen en tussenpersonen moeten zich voortdurend laten bijscholen, zodat ze verdachten transacties leren herkennen en weten welke maatregelen ze moeten nemen.

Interne organisatie

Ten slotte moeten financiële instellingen en tussenpersonen ook een aantal interne maatregelen treffen.

  • Ze moeten procedures opstellen om te garanderen dat iedereen zich aan de antiwitwaswet houdt.
  • Ze moeten informatie en communicatie centraliseren, zodat ze het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen voorkomen, herkennen en ontmoedigen.