Krediet & leningen

Wat doet de Nationale Bank van België (NBB)?

De Nationale Bank van België of NBB waakt over de macro- en micro-economische stabiliteit van het financiële stelsel in België, maar ook in Europa. Dat is een hele mond vol, dus laten we dat eens verder ontleden:

 • Macro-economisch: de Bank volgt de algemene tendensen op de markt op.
 • Micro-economisch: ze houdt de verschillende actoren die financiële diensten verlenen in de gaten.

Wat is de Nationale Bank van België?

 Op micro-economisch vlak controleert de NBB de volgende instanties:

 • systeemrelevante financiële instellingen;
 • financiële dienstengroepen;
 • kredietinstellingen (= banken);
 • verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
 • beursvennootschappen;
 • centrale bewaarinstellingen, ondersteunende instellingen, depositobanken en CCP’s;
 • bewaring;
 • betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld;
 • onderlinge borgstellingsmaatschappijen.

Ze let erop dat deze instellingen financieel stabiel zijn en de regels volgens. Dat doet ze door hun solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit op te volgen.

Wat het macroprudentieel beleid betreft, bepaalt de wet van 25 april 2014 dat de Bank:

 • zorgt voor de opsporing, beoordeling en opvolging van de verschillende factoren en ontwikkelingen die de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen aantasten;
 • door middel van aanbevelingen bepaalt welke maatregelen de diverse betrokken autoriteiten ten uitvoer zouden moeten leggen om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met name door de robuustheid van het financiële stelsel te versterken, door systeemrisico’s te voorkomen en door de gevolgen van een eventuele verstoring te beperken; en
 • met dat doel de onder haar bevoegdheid vallende maatregelen vaststelt.

We zeiden eerder al dat de NBB zowel de Belgische als Europese financiële markt opvolgt. Ze probeert beide markten gezond te houden door onder meer:

 • mee te werken aan een stabiele financiële sector;
 • staatsbonnen uit te geven;
 • interbancaire betaalsystemen te beheren;
 • mee vorm te geven aan het Europese monetaire beleid;
 • informatie over de economie te verzamelen, analyseren en verspreiden, onder meer door:
  • de jaarrekeningen van ondernemingen te publiceren (balanscentrale);
  • alle leningen aan particulieren en ondernemingen te registreren (kredietcentrale).