Krediet & leningen

Boek VI van het Wetboek van economisch recht voorziet in een speciale bescherming voor consumenten die een overeenkomst op afstand afsluiten.

Wat is een overeenkomst op afstand?

De wet definieert een overeenkomst op afstand als volgt: elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

Bij een overeenkomst op afstand zijn de consument en de onderneming dus niet in elkaars aanwezigheid geweest, noch vóór, noch tijdens het sluiten ervan.

Voorbeelden: internetverkoop, telefonische verkoop (callcenters).

Overeenkomsten op afstand voor financiële diensten

Bij financiële diensten gelden er bovendien specifieke regels (boek VI van het Wetboek van economisch recht), namelijk:

  • voorafgaande informatieplicht;
  • herroepingsrecht.

De voorafgaande informatieplicht houdt in dat de onderneming u als consument over een aantal zaken moet informeren. Ze moet dat doen vóór u de overeenkomst of het aanbod aanvaardt. Het gaat over:

  • de gegevens van de financiële dienstverstrekker;
  • de kenmerken van de financiële dienst;
  • de voorwaarden van de overeenkomst op afstand
  • de rechtsmiddelen;

De onderneming moet u deze informatie geven op papier of op een andere, duurzame drager die beschikbaar en toegankelijk is voor u als consument.

Wanneer een onderneming u een overeenkomst op afstand aanbiedt, moet zij u bovendien ondubbelzinnig, duidelijk en begrijpelijk informeren, op een manier die past bij de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.

Als de onderneming u de bovengenoemde informatie niet vóór sluiting van de overeenkomst kan geven, moet ze dat onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst doen.

Bij een financiële dienst heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst op afstand te herroepen. U hoeft geen boete te betalen of redenen op te geven wanneer u dit recht uitoefent.