Krediet & leningen

Boek VI voorziet in een speciale consumentenbescherming voor een overeenkomst op afstand. 

Wat zijn overeenkomsten op afstand?

Een overeenkomst op afstand: elke overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, door middel van uitsluitend gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand, tot en met de sluiting van de overeenkomst. 

Overeenkomsten op afstand houden in dat de consumenten en de bedrijven noch vóór noch tijdens het sluiten van de overeenkomsten in elkaars aanwezigheid zijn geweest.

Voorbeelden: internetverkoop, telefonische verkoop (callcenters). 

Overeenkomsten op afstand voor financiële diensten 

Voor overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten voorziet boek VI van het wetboek economisch recht in specifieke regels, met name:

  • een precontractuele informatieplicht ;
  • een herroepingsrecht. 

De precontractuele informatieplicht houdt in dat het bedrijf de consument, voordat hij door een overeenkomst of een aanbod is gebonden, moet informeren over:

  • gegevens over de leverancier;
  • de voornaamste kenmerken van de financiële dienst
  • kenmerken van de overeenkomst op afstand en rechtsmiddelen
  • alle contractvoorwaarden en bovengenoemde informatie op papier of op een andere duurzame drager die voor de consument beschikbaar en toegankelijk is. 

Deze informatie wordt op ondubbelzinnige, duidelijke en begrijpelijke wijze en met alle middelen die passend zijn voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand verstrekt. 

Indien de contractvoorwaarden en de informatie niet vóór de sluiting van de overeenkomst kunnen worden verstrekt, moet de onderneming dit onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst verhelpen. 

De consumenten beschikken over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen om de overeenkomsten op afstand voor financiële diensten te herroepen.

Dit recht kan zonder boete en zonder opgave van redenen worden uitgeoefend.