Krediet & leningen

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vertegenwoordigt de sector voor kredieten aan particulieren. Ze telt zo’n 50 leden die elk tot een van de volgende categorieën behoren:

 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • financiële instellingen, waarvan sommige bovendien leasings verstrekken;
 • hypothecaire ondernemingen;
 • kredietverzekeraars;
 • distributieondernemingen of dochterondernemingen van distributieondernemingen die erkend zijn als consumentenkredietverstrekkers;
 • ondernemingen die accreditief- en kredietkaarten uitgeven.

De leden van de BVK nemen de nodige maatregelen om kredieten volgens de wet uit te geven en:

 • informeren klanten;
 • houden rekening met hun situatie;
 • analyseren hun terugbetalingsvermogen en de impact van een lening op hun financiën;
 • helpen bij betalingsproblemen als die opduiken;
 • volgen klanten op met respect voor hun rechten.

Al die principes staan vervat in een gedragscode die de leden van de BVK moeten volgen. Lidmaatschap bij de vereniging is een bewijs van vakbekwaamheid. De leden geven ermee aan dat ze transparant en integer te werk gaan en vragen en klachten van consumenten aandachtig en zorgvuldig behandelen.