Krediet & leningen

Wanneer u dingen koopt, heeft u ongetwijfeld al gehoord van de termen ‘goederen’ en ‘diensten’.

Goederen zijn alle voorwerpen die vatbaar zijn voor toe-eigening. Het gaat om stoffelijke zaken, zoals een auto, meubels en huishoudtoestellen, maar ook om vermogensrechten.

Diensten zijn alle handelingen waarbij er geen goederen geleverd worden. Advies van een makelaar, bijvoorbeeld, is een dienst.