persoonlijke-lening

Wat is een overdracht van schuldvordering?

Een overdracht van schuldvordering is een overeenkomst waarbij een schuldeiser (de cedent) zijn of haar recht ten opzichte van de schuldenaar afstaat aan een derde (de cessionaris).

Een andere persoon dan de schuldeiser kan met andere woorden een prestatie, zoals een betaling, eisen van de schuldenaar.

Alle schuldvorderingen zijn in principe vatbaar voor overdracht, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt:

  • private schuldvorderingen, zoals huurgeld of een levensverzekering;
  • commerciële schuldvorderingen, zoals een factuur.

Een overdracht van schuldvordering is gebruikelijk in de financiële sector. Onder meer in de volgende gevallen kunt u ermee in aanraking komen:

  • een creditcard;
  • een persoonlijke of hypothecaire lening;
  • een betaalrekening met een geoorloofde debetstand.

Een ander voorbeeld van een overdracht is loonoverdracht. Dat zien we vooral bij mensen die hun leningen al lange tijd niet meer correct betalen. De bank mag dan, via de werkgever, een deel van het loon innen om de schuld af te lossen, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Wanneer u een lening afsluit, moet de kredietbemiddelaar of -gever u altijd laten weten wat er gebeurt als u de lening niet correct afbetaalt. Als loonoverdracht mogelijk is, moet u daar met andere woorden vooraf van op de hoogte worden gebracht. U moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden. Een leninggever mag namelijk nooit beslag leggen op uw volledige loon. Hij of zij moet heel specifieke regels volgen.

Kenmerken en vormvereisten

Een kredietovereenkomst kan enkel worden overgedragen aan de in de wet vermelde partijen, zoals een erkende leninggever.

De cedent moet de schuldenaar bovendien altijd op de hoogte brengen van zijn of haar intentie om een schuldvordering over te dragen. Hij of zij kan dat doen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, een deurwaardersexploot of een ander formeel document. Een dergelijk document is niet nodig wanneer de overdracht en de identiteit van de cessionaris uitdrukkelijk vermeld worden in de kredietovereenkomst

Wanneer de kredietgever (de cedent) de intentie heeft de kredietovereenkomst te blijven beheren, is het ook niet nodig om de schuldenaar te verwittigen.

De regels voor loonoverdracht

Een overdracht van loon moet aan specifieke regels voldoen. Zo moet er voor de overdracht van het loon een afzonderlijke akte worden opgesteld. Die akte moet in zoveel exemplaren als er partijen zijn worden opgemaakt en de wettelijke voorwaarden oplijsten.