persoonlijke-lening

Wanneer makelaars consumenten willen benaderen met een aanbieding, moeten ze een aantal regels volgen. Zo is het onder meer verboden om te leuren.

Deze praktijken worden als leuren beschouwd:

 • Het bezoeken van de consument aan zijn of haar woonplaats, verblijfplaats of werkplaats (tenzij die daar uitdrukkelijk om vraagt);
 • Het benaderen van de consument om hem of haar een bezoek voor te stellen;
 • Het versturen naar de consument, via gelijk welk communicatiemiddel, van een kredietaanbod, een kredietmiddel of een betaalinstrument (tenzij die daar uitdrukkelijk om vraagt). Dit mag bijvoorbeeld niet:
  • Een kredietovereenkomst versturen die door de consument moet worden ingevuld;
  • Kredietvoorstellen met formules zoals: “tenzij u verzet aantekent, registreren wij de lening”;
 • Het organiseren van verkooppunten of het benaderen van de consument om hem of haar een krediet aan te bieden op openbare plaatsen (stations, metrohaltes enz.);
 • Het benaderen van een consument tijdens een uitstap van of voor rekening van een verkoper, dienstverlener, een kredietgever of kredietbemiddelaar met als doel de consument aan te zetten goederen of diensten te verwerven (tenzij duidelijk en vooraf werd aangegeven dat dit het hoofddoel van de uitstap was).

Uitzonderingen

In sommige gevallen is leuren wel toegestaan:

 • In bepaalde gevallen waarin de consument vooraf uitdrukkelijk vraagt om een offerte bij hem of haar thuis te doen;
 • Het versturen van mails over kredietmogelijkheden of met eenvoudige offerteaanvragen;
 • Het opsturen met om het even welk communicatiemiddel van een kredietaanbod, een kredietmiddel of een betaalinstrument bij een overeenkomsten op afstand.