Krediet & leningen

Het huwelijk is een contract tussen twee mensen die zich in de echt verbinden. Ze gaan ermee akkoord bepaalde regels na te leven ten opzichte van elkaar en derden, zowel tijdens het huwelijk als bij de ontbinding ervan.

Er bestaan twee soorten huwelijksstelsel: