Krediet & leningen

De Federatie van de Belgische banksector, ook wel Febelfin genoemd, is een sectorfederatie die banken in België vertegenwoordigt.

Het is haar missie om de belangen van de aangesloten ondernemingen te vertegenwoordigen en verdedigen.

Sinds 1 januari 2014 staat ze geregistreerd als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Febelfin :

  • treedt op als bemiddelaar tussen haar leden en de verschillende nationale en Europese belanghebbenden: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen;
  • informeert haar leden en staat hen met name bij bij juridische, fiscale, bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden.

Febelfin bestaat uit vijf deelverenigingen::

  1. BVB – de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen;
  2. BVK – de Beroepsvereniging van het Krediet;
  3. BVBL – de Belgische Vereniging van Beursleden;
  4. BLV – de Belgische Leasingvereniging;
  5. BEAMA – de Belgian Asset Managers Association.