Geen onderdeel van een categorie

Er zijn twee partijen betrokken bij een kredietovereenkomst: de kredietnemer en de kredietgever. Beide partijen spreken af dat ze de voorwaarden en verplichtingen in de overeenkomst zullen naleven. Maar vóór u een handtekening op papier zet, moet de kredietgever verplicht een aantal documenten met u delen. Ontdek welke dat zijn.

Simuleer online uw kredietaanvraag

Wanneer u een lening wilt afsluiten, moet niet alleen u bewijsstukken voorleggen. Ook de kredietgever moet bepaalde informatie verstrekken, zowel aan u (de consument) als aan de overheid, en dan meer bepaald de FSMA.

De FSMA of Autoriteit voor financiële diensten en markten waakt over de Belgische financiële sector. Ze informeert consumenten ook over een heleboel financiële procedures. Zo vindt u alle documenten die belangrijk zijn bij een leningaanvraag op haar website. Het wordt sterk aangeraden om deze documenten te raadplegen, zodat u grondig voorbereid bent wanneer u een lening aanvraagt. U vindt er ook allerlei modeldocumenten.

Een volledige doorlichting van de werkingsprocedures

Technologie maakt het dagelijkse leven van mensen gemakkelijker. Ook financiële ondernemingen zetten technologie in om informatie vlotter uit te wisselen.

Wanneer Belgische kredietinstellingen leningen willen aanbieden, moeten ze bepaalde documenten overhandigen aan de overheid. Ze moeten hun interne werking toelichten, modelovereenkomsten voor verschillende leningen (persoonlijke, hypothecaire) tonen en alles dat daarmee verband houdt delen. Ze moeten ook het aandeelhouderschap bekend maken en de fondsen, aandelen en de vooruitzichten voor partnerschappen uit de doeken doen. Met andere woorden: kredietinstellingen moeten de overheid hun volledige (goedgekeurde) werkingsprocedures bezorgen. Deze verplichting werd ingevoerd om kredietgevers en consumenten te beschermen bij de handel in financiële goederen en diensten.

De voordelen voor de kredietnemer

Kredietgevers moeten klanten verplicht informeren over de mogelijke risico’s. De wet is daar heel duidelijk over. Kredietnemers moeten alle details kennen die belangrijk zijn bij het sluiten van een kredietovereenkomst. Ook als een aanbod kan wijzigen, moet de kredietnemer daar op voorhand van op de hoogte worden gebracht. Dat alles moet voorkomen dat de consument het slachtoffer wordt van fraude en financieel misbruik. Ook de kredietgever is zo beter beschermd tegen ongegronde beschuldigingen van ‘geïnformeerde personen’.

Erkenning door de FSMA

Alle ondernemingen die in België actief zijn in de financiële sector, moeten hun gegevens verplicht met de Belgische overheid delen. Het gaat dus niet alleen om kredietinstellingen, maar ook om tussenpersonen en makelaars. Om erkend te worden, moet een makelaar zijn of haar bekwaamheid aantonen. Hij of zij moet bewijsstukken indienen bij de bevoegde instanties, waaronder een strafblad en een bewijs van beroepskennis. De FSMA kan ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eisen.

Dit soort initiatieven moedigt financiële instellingen aan om transparant te werken. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat financiële goederen en diensten veilig en vlot kunnen worden aangeboden.