Krediet & leningen

Mensen die wettelijk samenwonen hebben meer rechten en verplichtingen dan feitelijk samenwonenden.

Simuleer online

Die rechten en verplichtingen gaan automatisch in wanneer twee mensen zich laten inschrijven als wettelijk samenwonenden. Ze zijn bovendien vergelijkbaar met die van echtgenoten onder het primaire huwelijksstelsel:

  • De gezinswoning en de huisraad zijn beschermd.
  • De partners moeten evenredig bijdragen in de lasten van het samenwonen, wat betekent dat ze bijdragen in functie van hun eigen inkomsten.
  • De partners staan hoofdelijk in voor de schulden die aangegaan zijn voor het huishouden of de opvoeding van de kinderen. De ene partner is dus aansprakelijk voor schulden van de andere, tenzij het om een buitensporig hoog bedrag gaat in verhouding tot de gezamenlijke middelen.