persoonlijke-lening

Vóór u een persoonlijke lening afsluit, is het belangrijk om de voorwaarden te kennen. Niet iedereen mag namelijk dit type lening afsluiten. U moet een paar regels in acht nemen, die we hier voor u op een rij zetten.

Simuleer uw persoonlijke lening online

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor een persoonlijke lening?

Leeftijd: u bent meerderjarig

Enkel mensen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een persoonlijke lening aanvragen. Sommige banken geven ook leningen aan minderjarigen, maar enkel op voorwaarde dat hun ouders akkoord gaan en zich borg stellen.

Stabiliteit: u heeft een vaste inkomstenbron

Elke financiële instelling zal uw inkomsten bestuderen. Ze zullen kijken naar uw dienstverband, maar ook naar uw anciënniteit en uw functie. Het idee hierachter is dat hoe stabieler iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij de lening volledig zal terugbetalen. Een vast contract is geen verplichting, maar kan in uw voordeel spelen.

Woonplaats: uw hoofdverblijfplaats ligt in het land waar u de lening wilt afsluiten

Er is geen wet die mensen tegenhoudt om een lening af te sluiten in het buitenland, maar financiële instellingen geven wel de voorkeur aan iemand die in het land zelf is gevestigd. De redenering is dat iemand die in hetzelfde land woont als de financiële instelling vaker een lening volledig zal aflossen. Het is daarentegen niet nodig om de nationaliteit van het land in kwestie te hebben.

Andere voorwaarden voor een persoonlijke lening

Er zijn nog een aantal andere punten die een financiële instelling zal nagaan. Het gaat opnieuw over zaken die de instelling ervan overtuigen dat u het geleende bedrag binnen de afgesproken termijn kunt terugbetalen.

  • U verkeert in goede financiële gezondheid. Uw financiële instelling zal uw gegevens opvragen bij de Nationale Bank van België en controleren of u eerdere leningen correct hebt terugbetaald. Ze kijkt ook of u geen bankverbod heeft.
  • Uw loon dekt het volledige bedrag van de aflossing en u houdt voldoende geld over om een waardig leven te leiden. Financiële instellingen hanteren als vuistregel dat u niet meer dan een derde van uw totale inkomen mag besteden aan een lening. Ligt de maandelijkse aflossing hoger, dan is de kans kleiner dat de instelling akkoord gaat met de lening.
  • U moet een overeenkomst ondertekenen waarin u zich ertoe verbindt het geleende bedrag en de interesten volledig terug te betalen. Als u uw maandelijkse aflossingen te laat betaalt, kan de instelling extra maatregelen nemen. Deze staan steeds in de overeenkomst vermeldt, dus lees ze goed vóór u tekent.