Geen onderdeel van een categorie

Al wie aan de slag wil als kredietbemiddelaar, moet zich inschrijven in het register van de FSMA. Maar vóór u zich kunt inschrijven, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Simuleer uw lening

Voorwaarden voor kredietbemiddelaars

Allereerst moet u uw hoofdbestuur hebben in België. U mag zowel aan de slag als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Daarnaast moet u de volgende punten in acht nemen:

  1. U moet uw beroepskennis aantonen.

Er zijn drie manieren waarop de FSMA u zal vragen om uw beroepskennis aan te tonen.

Zo moet u uw diploma tonen en een examen afleggen. Personen in contact met het publiek (PCP’s) moeten het examen enkel afleggen als ze geen diploma of attest kunnen voorleggen.

U moet ook aantonen dat u over de nodige praktijkervaring beschikt. De duurtijd hangt af van uw diploma en kan variëren van 12 tot 24 maanden voor makelaars, 6 tot 12 maanden voor verbonden agenten en niets tot 6 maanden voor agenten in een nevenfunctie. PCP’s hebben een praktische ervaring van 6 maanden nodig.

Ten slotte wordt er van u verwacht dat u zich permanent bijschoolt.

  1. U bent professioneel betrouwbaar en beschikt over de passende deskundigheid.
  2. U heeft een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verbonden agenten en subagenten hoeven deze verzekering niet af te sluiten als de kredietgever of -bemiddelaar voor wie ze optreden voor hen een dergelijke verzekering hebben afgesloten.

  1. U mag enkel samenwerken met kredietgevers die een vergunning of registratie hebben om in België actief te zijn.
  2. U bent toegetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

U moet bijdragen in de financiering van de geschillenregeling en ingaan op elk verzoek om informatie dat u in het kader van een geschillenregeling ontvangt.

  1. U moet een jaarlijkse bijdrage betalen aan de FSMA en zo bijdragen in de werkingskosten van de autoriteit.
  2. U moet de FSMA een professioneel e-mailadres bezorgen waarnaar de autoriteit alle individuelle en collectieve kennisgevingen kan sturen.

Voor een agent in een nevenfunctie gelden er soortgelijke registratie-eisen.

Specifieke voorwaarden voor rechtspersonen

Als u zich laat inschrijven als rechtspersoon, moet u de FSMA de identificatiegegevens bezorgen van alle aandeelhouders met een deelneming van meer dan 10%. U moet ook aantonen dat ze geschikt zijn om de onderneming gezond en voorzicht te beheren.