Geen onderdeel van een categorie

Als consument kunt u een lening aanvragen om een professioneel of persoonlijk project te financieren. U kunt dat doen bij een kredietinstelling, zoals een bank, maar ook bij een tussenpersoon, zoals een makelaar. Die tussenpersoon vergelijkt samen met u verschillende alternatieven, zodat u de lening vindt die het beste bij uw budget en wensen past. Maar welke documenten heeft u nodig om een lening aan te vragen? Meer daarover leest u in dit artikel.

Online een kredietaanvraag simuleren

Wanneer u een lening wilt afsluiten, moet u eerst een aanvraag indienen bij een kredietinstelling of een tussenpersoon. Zij zullen een dossier openen, dat ze aanvullen met verschillende documenten, zoals een kopie van uw identiteitskaart. Daarmee onderzoekt een instelling of tussenpersoon dan of u in aanmerking komt voor een lening. Ze gaan met andere woorden uw leningprofiel na: wat is uw leencapaciteit, hoeveel leningen heeft u al lopen, kunt u de lening terugbetalen, enz.

De wetgeving rond kredieten is heel streng en dus moeten alle partijen aan een aantal voorwaarden voldoen.

De essentiële documenten voor een leningaanvraag

Instellingen en tussenpersonen gebruiken de documenten in uw dossier om na te gaan of u in aanmerking komt voor een lening en – vooral – om te controleren of u uw schuld kunt aflossen. Maar om welke documenten gaat het?

Het is moeilijk om alle documenten of bewijsstukken op te sommen. De lijst kan namelijk verschillen per instelling. In de meeste gevallen moet u wel een kopie van uw identiteitskaart indienen, een bewijs van uw woonplaats (dat kan een attest van uw hoofdverblijfplaats zijn of uw energiefacturen van de laatste drie maanden), uw laatste drie loonfiches, uw bankgegevens en een overzicht van uw lopende leningen. In sommige gevallen kan een instelling informatie opvragen over uw medekredietnemer of de eigendomstitel van het onroerend goed waar u een hypotheek op neemt.

Deze stap is heel belangrijk, dus het is belangrijk dat uw documenten volledig en juist zijn. Als u geen risico’s wilt nemen, kunt u zich laten bijstaan door een makelaar. Hij of zij zal samen met u het aanvraagdossier opstellen.

Informeer u grondig

Wanneer u een lening aanvraagt, is het belangrijk dat u zich grondig informeert over de tarieven en de voorwaarden van de lening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.