persoonlijke-lening

Niet-geoorloofde debetstand

We spreken van een niet-geoorloofde debetstand als een consument meer geld opneemt dan hij of zij staan heeft en de kredietgever een debetstand uitdrukkelijk verbiedt.

De kredietgever zal er in dat geval onmiddellijk voor zorgen dat u geen geld meer kunt opnemen. Hij of zij zal u ook vragen om uw schuld binnen 45 dagen terug te betalen. Doet u dat niet, dan mag hij of zij de kredietovereenkomst beëindigen.

Via een schuldhernieuwing kan hij of zij ook een nieuwe overeenkomst voorstellen met een hoger kredietbedrag.

Simuleer uw lening

Overschrijding

We spreken van een overschrijding als de kredietgever stilzwijgend akkoord gaat met een debetstand.

De consument mag met andere woorden het bedrag op zijn of haar rekening overschrijden en ‘in het rood gaan’.

Als de overschrijding meer dan 1.250 euro bedraagt of als die langer aanhoudt dan een maand, moet de kredietgever u op een duurzame drager op de hoogte brengen van:

  • het bestaan van de overschrijding;
  • het overschreden bedrag;
  • de debetrentevoet en kosten die gepaard gaan met de overschrijding.

Als u uw schuld na drie maanden nog niet terugbetaald hebt, zal de kredietgever ervoor zorgen dat u geen geld meer kunt opnemen en de kredietovereenkomst stopzetten. Hij of zij kan ook opteren voor een schuldhernieuwing en een nieuwe overeenkomst voorstellen met een hoger kredietbedrag.