Geen onderdeel van een categorie

Als u een lening heeft, mag u die op elk moment vroeger terugbetalen dan op de datum in de overeenkomst. U kan het openstaande saldo volledig terugbetalen of een deeltje aflossen.

Wel moet u met twee dingen rekening houden:

  • De kredietgever heeft recht op een opzegtermijn van tien dagen. Als u uw lening dus vervroegd wil aflossen, mag de instelling u nog tien dagen interesten aanrekenen.
  • De kredietgever mag een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding vragen.

De wederbeleggingsvergoeding

De wederbeleggingsvergoeding moet aan een paar regels voldoen:

  • Ze moet billijk en objectief gerechtvaardigd zijn.
  • De kredietgever kan ze enkel vragen als u de lening terugbetaalt in een periode dat de rentevoet vast is.
  • De vergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u in diezelfde periode normaal aan interest zou hebben betaald.
  • Ze mag ook niet hoger zijn dan het wettelijke maximum.

Hoeveel dat maximum precies bedraagt, hangt af van de resterende tijd tot het einde van de overeenkomst:

  • Als die nog meer dan een jaar loopt: maximaal 1% van het vervroegd afgeloste kapitaal.
  • Als die nog minder dan een jaar loopt: maximaal 0,5% van het vervroegd afgeloste kapitaal.

Bij een kredietopening moet u nooit een wederbeleggingsvergoeding betalen. En ook wanneer een verzekering, zoals een schuldsaldoverzekering, een lening geheel of gedeeltelijk voor u terugbetaalt, mag er geen vergoeding worden geëist.