Geen onderdeel van een categorie

Waarom is een simulatie van de notariskosten interessant?

Een notaris zal u in verschillende fases van uw leven helpen. Dat doet hij of zij echter niet gratis. Om van tevoren te weten hoeveel u moet betalen, is het een goed idee om de notariskosten te simuleren. Zo kunt u zich niet alleen financieel voorbereiden, maar kunt u ook de interessantste aanbiedingen vinden.

Wat doet een notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar die klanten helpt om hun bezittingen te beheren. Hij of zij zorgt ervoor dat ieders wensen worden gerespecteerd, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

De verantwoordelijkheden van een notaris kunnen grofweg worden samengevat in drie taken: het opstellen van authentieke documenten, het bewaren van die documenten en het geven van advies.

Alle documenten die een notaris opstelt, zijn authentiek en dus rechtsgeldig. Ze beschermen iemands eigendom en zijn onbetwistbaar. Denk aan contracten, mede-eigendomsregelingen, schenkingen, testamenten en schuldbekentenissen.

Hij of zij zal de originele versie van die documenten ook bewaren. U mag wel altijd een kopie vragen. Ten slotte zal een notaris u adviseren over de regels rond een bepaald document of de gevolgen ervan.

Aan deze diensten zijn notariskosten verbonden. Een simulatie kan u een beeld geven.

Wat zijn notariskosten?

Voor elke akte die een notaris opmaakt, vraagt hij of zij ‘notariskosten’. Dat is een overkoepelende term die zowel belastingen, dossierkosten en het ereloon van de notaris omvat.

Het bedrag van de belastingen (of rechten) ligt bij wet vast. De notaris moet ze altijd afdragen aan de overheid. De dossierkosten bestaan uit allerlei extra uitgaven die bij een dossier komen kijken, zoals een verplaatsingsvergoeding of de verloning van een landmeter. Ook die zal de notaris doorgeven aan de persoon in kwestie.

Het ereloon, ten slotte, is de vergoeding voor de notaris en zijn of haar personeel.

Hoe simuleert u de notariskosten?

Notariskosten verschillen van document tot document. Om vooraf te weten te komen welke kosten moeten worden betaald, kunt u langsgaan op een notariskantoor en vragen hoeveel een bepaalde dienst kost. U kunt ook meteen vragen hoe een bepaalde procedure, zoals de registratie van een hypotheek of een testament, werkt.

Een andere optie is een simulatie. Online vindt u tools om de notariskosten voor verschillende documenten te vergelijken. Sommige tools tonen ook prijsverschillen tussen notarissen, zodat u het kantoor kunt kiezen dat het beste bij uw behoeften past.

Houd wel in het achterhoofd dat de prijzen indicatief zijn. Het ereloon van een notaris kan namelijk verschillen naargelang de complexiteit van een dossier.