persoonlijke-lening

Wat is de gestandaardiseerde informatieplicht?

Wanneer u een lening aanvraagt bij een kredietgever of -bemiddelaar, moet die u vooraf volledig en correct informeren over de lening. Hij of zij moet u die informatie bovendien meedelen op een duurzame drager, zoals papier.

SECCI-formulier

Eén manier voor financiële instellingen om aan deze informatieplicht te voldoen, is het SECCI-formulier (het formulier voor Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet). Dat lijst alle kenmerken en financiële details van een kredietovereenkomst op, zodat u makkelijk aanbiedingen van verschillende instellingen kunt vergelijken en een gegronde beslissing kan nemen.

Het formulier is bij wet verplicht en kredietgevers kunnen gesanctioneerd worden als ze het niet aanbieden.

Kredietgevers en -bemiddelaars moeten u ook een contractvoorstel doen. U moet met andere woorden de mogelijkheid krijgen om de kredietovereenkomst in te kijken vóór u de lening afsluit.

De informatieplicht geldt niet voor agenten in nevenfunctie. In dat geval, is het aan de consument om zich grondig te informeren. De agent moet de klant wél vooraf alle informatie bezorgen als hij of zij:

  • samen met de kredietovereenkomst ook een betaalinstrument aanbiedt dat buiten zijn of haar vestiging kan worden gebruikt;
  • een kredietovereenkomst aanbiedt die geheel of gedeeltelijk dient om goederen of diensten aan te kopen die niet door hem of haar worden gebruikt.