persoonlijke-lening

Kredietverstrekkers moeten zich informeren over de financiële situatie van de kredietaanvrager

Kredietverstrekkers en kredietbemiddelaars moeten van consumenten en van de persoon die een persoonlijke zekerheid (de borg) vormt hun financiële situatie vragen:

  • de exacte en volledige informatie om hun financiële situatie en hun terugbetalingscapaciteit te kunnen beoordelen (met uitzondering van bepaalde gevoelige gegevens zoals ras, etnische afkomst, gezondheid…);
  • in alle gevallen de informatie betreffende het doel van de krediet, het inkomen, de ten laste komende personen en de lopende financiële verplichtingen (inclusief het openstaande saldo en het aantal lopende kredieten).

Bovendien, als het kredietbedrag 500 EUR overschrijdt, zijn de kredietverstrekker en de kredietbemiddelaar verplicht om deze informatie respectievelijk van de consument en van de persoon die de persoonlijke zekerheid vormt te vragen, met behulp van een kredietaanvraagformulier of, in voorkomend geval, een informatieaanvraagformulier. Daarnaast is de kredietverstrekker verplicht om dit formulier te bewaren zolang het opgenomen krediet niet is terugbetaald.

Deze informatie moet worden verzameld voordat informatie over het krediet wordt verstrekt.

De kredietverstrekker en de kredietbemiddelaar moeten inderdaad:

  • vooraf en grondig de kredietwaardigheid van de consument beoordelen en nagaan of hij in staat is zijn betalingsverplichtingen na te komen;
  • het bedrag en het krediet voorstellen dat het beste bij de consument past, rekening houdend met zijn financiële situatie en het doel van het krediet.

De kredietverstrekker moet:

  • zich onthouden van het verstrekken van een krediet en de bemiddelaar van het aanvragen van een krediet als zij redelijkerwijs moeten of zouden moeten veronderstellen, gezien de gegevens waarover zij beschikken, dat de consument niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit het contract na te komen;
  • ervoor zorgen dat de juiste procedures en de informatie waarop de beoordeling van de kredietwaardigheid is gebaseerd, worden vastgesteld, gedocumenteerd en bewaard.

Daartoe wordt voor elke consument en persoon die een persoonlijke zekerheid vormt een kredietdossier aangelegd waarin deze informatie wordt bewaard.

De lener en, in voorkomend geval, de persoon die een persoonlijke zekerheid vormt, zijn verplicht om nauwkeurig en volledig te antwoorden op het informatieverzoek van de kredietverstrekker en de kredietbemiddelaar.

De kredietverstrekker mag geen kredietovereenkomst of zekerheidsovereenkomst sluiten alvorens de identificatiegegevens van de consument of van de persoon die de zekerheid vormt, te hebben geverifieerd.

Om de kredietwaardigheid van de consument te verzekeren, moet de kredietverstrekker vooraf de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de NBB raadplegen.