Krediet & leningen

Een kredietbemiddelaar is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet optreedt als kredietgever en die in het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, tegen een vergoeding in de vorm van geld of een ander overeengekomen economisch voordeel:

  • aan consumenten kredietovereenkomsten voorstelt of aanbiedt;
  • consumenten bijstaat bij de voorbereiding van het sluiten van kredietovereenkomsten;
  • namens de kredietgever met consumenten kredietovereenkomsten sluit.

Simuleer uw lening

Wordt hiermee gelijkgesteld de persoon die kredietovereenkomsten aanbiedt of toestaat wanneer deze overeenkomsten het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een andere erkende kredietgever aangewezen in de overeenkomst.

Enkel instellingen of tussenpersonen die erkend zijn door de FSMA en opgenomen zijn in het register van bemiddelaars mogen het beroep van bemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet uitoefenen.