Geen onderdeel van een categorie

Elke afspraak tussen twee partijen wordt bezegeld met een overeenkomst, ook een lening. Het document bevat de rechten en plichten van zowel de leninggever als leningnemer. Het heeft een juridische rol, maar ook een morele: de partijen geven elkaar namelijk toestemming. De leningnemer is verplicht de kredietovereenkomst vooraf te ondertekenen om van een lening te profiteren.

Simuleer uw krediet online

Wanneer u een lening afsluit, kunt u de overeenkomst maar beter grondig lezen. Het document is vaak lang en de tekst klein geschreven, maar u zult beter begrijpen waar u zich toe verbindt. De kredietovereenkomst bevat namelijk alle terugbetalingsvoorwaarden, het totale bedrag, de dossierkosten, het JKP, het aflossingsschema en veel meer. Kortom, u vindt er alle details van uw lening.

Wat staat er in een kredietovereenkomst?

Omdat er zoveel leningen op de financiële markt zijn, heeft elke lening haar eigen contract. Wanneer u dus een consumentenkrediet of een hypothecaire lening afsluit, zal u een overeenkomst moeten lezen en ondertekenen als u geen bezwaar heeft tegen de voorwaarden. De contracten van kredietinstellingen kunnen op elkaar lijken. Ze zijn namelijk een norm. Toch zal elke bank of financiële instelling er eigen voorwaarden in opnemen.

Een contract moet de volgende punten bevatten: het soort krediet (consument of hypothecair), uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw kredietinstelling. Als uw contract een borg vereist, moet het ook de gegevens van die persoon bevatten.

Bij een hypothecaire lening moet er verder informatie over het onroerend goed worden vermeld, alsook het bedrag van uw lening en de bestemming van het geld.

De overeenkomst bevat een overzicht van uw maandelijkse aflossingen, de voorwaarden van de terugbetaling en de looptijd. Ten slotte vindt u er het totale bedrag van de lening, het jaarlijks kostenpercentage en de kosten die bij de lening komen kijken.

Als u akkoord gaat met de inhoud, kunt u helemaal op het einde uw handtekening plaatsen. Vaak moet u ook de woorden “gelezen en goedgekeurd” toevoegen.

Wat zijn de twee soorten leningen?

Er bestaan heel wat leningen voor consumenten en alle worden ze bezegeld met een contract. Toch kunnen we ze opdelen in twee grote groepen: consumentenkredieten en hypothecaire kredieten.

Het is vooral bij de consumentenkredieten boven de 75.000 euro dat kredietinstellingen hun aanbod diversifiëren. Zo vindt u leningen zonder bestemming, voor renovatiewerken, voor de aankoop van een voertuig (auto of motor) en meer. De lijst van leningen kan zo erg lang worden en verschilt van aanbieder tot aanbieder. Aarzel dus niet om een online leningsimulator te gebruiken om alle mogelijkheden te zien en vergelijken.

Een ander soort lening is de hypothecaire lening, waarbij u een hypotheek legt op een onroerend goed. Vroeger werd dit krediet enkel gebruikt om een woning aan te kopen. Kredietinstellingen hebben hun aanbod echter gediversifieerd en staan particulieren nu ook toe om een hypothecaire lening voor andere doeleinden te gebruiken, zoals de aankoop van consumptiegoederen. Een leningnemer kan een hypotheek nemen op alle goederen die hij of zij bezit, op voorwaarde dat hij of zij een eigendomsbewijs kan voorleggen.

Hoe krijgt u uw lening?

contrat de créditVóór u het bedrag van een consumentenkrediet of hypothecaire lening krijgt, moet u de kredietovereenkomst goedkeuren en ondertekenen. Het liefst vergelijkt u ook het aanbod van verschillende kredietinstellingen, zodat u de beste kunt kiezen. Een kredietovereenkomst brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en dus wilt u niet over één nacht ijs gaan. Wij helpen u graag verschillende aanbiedingen vergelijken. Deze simulatie is gratis, vrijblijvend en heel gemakkelijk. Via onze simulator kunt u bovendien online een aanvraag indienen als een voorstel u bevalt.

Herroepingstermijn voor kredietovereenkomsten

Zodra u de overeenkomst hebt ondertekend, heeft u 14 dagen het recht om van gedachten te veranderen en de overeenkomst op te zeggen. Bent u niet tevreden over de voorwaarden en wilt u van dit recht gebruikmaken, dan moet u een aangetekende brief sturen naar de kredietinstelling. U moet ook de annuleringskosten betalen en het bedrag van de lening volledig terugbetalen.

De Centrale voor kredieten aan particulieren

Twee dagen nadat u een kredietovereenkomst heeft afgesloten, wordt die geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Iedereen die een lening heeft, staat met andere woorden in dit register. Lopende contracten worden opgedeeld in twee categorieën: ‘positief’ als er geen problemen zijn, ‘negatief’ als er problemen zijn door een betalingsachterstand, geschillen of een andere reden.

Het register helpt kredietinstellingen om mensen met een hoog risicoprofiel te identificeren. Ze weten ook meteen hoeveel leningen u open hebt staan. Dat alles is cruciale informatie voor een kredietgever en beïnvloedt zijn beslissing om u al dan niet een krediet te geven. Ook u als particulier heeft toegang tot dit systeem en kunt wijzigingen aanvragen als er een fout is.